Helsesmart.no > Bildediagnostikk > CT undersøkelse > CT thorax (lunger) med kontrast
Sist oppdatert: 17.07.2016         T14171
ANNONSE

CT thorax (lunger) med kontrast hos Odda Sjukehus

CT thorax (lunger) med kontrast
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 7 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning.

CT thorax med kontrast (lunger) er den mest nøyaktige undersøkelsen for fremstilling av lungene og brysthulen og er sentral i utredningen av en rekke tilstander som affiserer lunger og brysthulen inkludert lungebetennelse, lungekreft, KOLS og lungeemboli.

CT thorax med kontrast er den beste røntgen undersøkelsen av lungene

CT thorax med kontrast (lunger) er den beste bildediagnostiske undersøkelsen for fremstilling av lungene og bløtdelene i brysthulen (mediastinum) inkludert aorta og hjerte. CT thorax med kontrast gjøres ved utredning av en rekke tilstander og ved en rekke medisinske problemstillinger. CT thorax gjøres altså ved flere ulike problemstillinger og gjøres derfor på ulike måter eller med ulike protokoller. CT thorax kan gjøres med lav stråledose, med høy stråledose for bedre detalj fremstilling av lungevevet, med høyoppløselig CT (HRCT) og med og uten intravenøs kontrast.

Noen av de viktigste indikasjonene til CT thorax er

  • Nærmere av funn fra røntgen thorax
  • Nøyaktig fremstilling av lungene når man mistenker lungesykdom, men røntgen thorax er normal
  • Diagnostisering og utredning av lungekreft
  • Utredning av lungebetennelse / pneumoni hvor man har manglende effekt av behandling
  • Påvise og utrede interstitielle lungesykdommer som lungefibrose
  • Utredning og oppfølgning av KOLS
  • Påvise blodpropp i lungene (lungeemboli)

CT thorax med kontrast gjøres ved mistanke om lungeemboli 

Symptomer ved lungeemboli er typisk tungpust (dyspnoe) og stikkende smerter i brystet. Noen opplever også hoste, feber, rask puls / hjertebank og blodig oppspytt. Stikkende smerter i brystet og tungpust kan skyldes en rekke symptomer som hjerteinfarkt, aortadisseksjon og lungeemboli samt mer ufarlige tilstander som muskelsmerter. Ved mistanke om blodpropp i lungene tar man gjerne blodprøven D-dimer som alltid vil slå ut dersom man har lungeemboli. Ved positiv D-dimer gjør man videre CT thorax med kontrast (lungeemboli protokoll) for å påvise eller utelukke lungeemboli. CT thorax med kontrast er en sikker undersøkelse for å påvise lungeemboli. Behandlingen ved lungeemboli er blodfortynnende medisiner for å løse opp blodproppen(e) i lungen og for å hindre tilbakefall.  

Ved CT thorax med kontrast ved mistanke om lungeemboli får man samtidig vurdert hjertet, aorta og lungeparenkymet og kan raskt utelukke en rekke alvorlige og mindre alvorlige tilstander dersom det viser seg at pasienten ikke har blodpropp i lungene. 

CT thorax med kontrast fremstiller lymfeknuter i brysthulen (mediastinum) ved mistanke om lymfom 

Ved mistanke om lymfekreft eller lymfom i brysthulen (mediastinum) er CT thorax med kontrast den klart beste undersøkelsen for å fremstille lymfeknutene som ligger i brysthulen. Dersom lymfeknutene avviker i form, størrelse og kontrastopptak kan dette tyde på lymfekreft. Symptomene ved lymfekreft er typisk nattesvette, feber som vedvarer, slapphet og tretthet og vektnedgang.

CT thorax (lungene) er mer nøyaktig enn ordinær røntgen thorax (lungene)

CT thorax fremstiller lungevevet mye mer detaljert enn vanlig røntgen thorax. I mange tilfeller ser man forandringer på røntgen thorax undersøkelse som man ikke er sikker på hva representerer, i slike tilfeller er CT thorax den beste undersøkelsen for nærmere kartlegging. Slike forandringer kan representere blant annet lungeinfarkt, lunge nodulus, lungekreft og lungebetennelse (infiltrat).

Hos pasienter som man mistenker lungesykdom, men hvor røntgen thorax er normal kan CT thorax gi en mer detaljert fremstilling av lungeparenkymet og brysthulen. Ved for eksempel lungeemboli vil røntgen thorax i de fleste tilfeller være normal, mens CT thorax kan fremstille blodpropp i lungene med høy grad av sikkerhet. 

CT thorax er sentral i diagnostisering og kontroll av lungekreft

For å påvise lungekreft i tidlige stadier, kartlegge og utrede lungekreft uansett stadie av kreftsykdommen, for veiledning til biopsi / prøvetagning av lungekreft og for oppfølgning av lungekreft er CT thorax den klart foretrukne undersøkelsen. CT thorax kan påvise lungekreft på et svært tidlig stadium (kreftsvulster ned mot noen få millimeter). Ved prøvetagning eller biopsi av lungesvulster gjøres dette gjerne under veiledning av CT for å sikkert kunne treffe svulsten man ønsker å ta prøve i fra.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Tjenesten tilbys av

Odda Sjukehus

Les mer
Andre tilbydere
Finnmarkssykehuset, Klinikk Hammerfest * fra kr 245,-
Akershus universitetssykehus, Ski sykehus * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Hamar * fra kr 245,-
Sykehuset Østfold, Kalnes, Røntgen * fra kr 245,-
Sykehuset Telemark, Skien * fra kr 245,-
Tromsø Universitetssykehus - Radiologi * fra kr 245,-
Kristiansund sjukehus Lab/radiologi * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Bodø * fra kr 245,-
SØRLANDET SYKEHUS HF MEDISINSK SERVICE FLEKKEFJORD * fra kr 245,-
Nordlandssykehuset, Bodø, Røntgen * fra kr 245,-
Sykehuset Østfold, Moss, Røntgen * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.