Helsesmart.no > Bildediagnostikk > CT undersøkelse > CT kalsiumscore
Sist oppdatert: 11.12.2015         T402

CT kalsiumscore hos Forusakutten Kolibri - Forus Sandnes

CT kalsiumscore
Pris fra kr 1.900,-
Ventetid: 1 dager

CT kalsiumscore kan detektere om det foreligger åreforkalkninger på blodårene som forsyner hjertet og er en uavhengig prediktor av din risiko for hjerte og karsykdom.

CT kalsiumscore predikerer risiko for hjerteinfarkt og hjerneslag.

Coronararteriene er blodårene som forsyner hjertemuskulaturen med oksygenrikt blod. De av går fra aorta (hovedpulsåren)like over hjerteklaffen. Dersom en av coronararteriene begynner å bli tette som følge av åreforkalkninger og kolesterolavleiringer (aterosklerose) vil dette medføre redusert sirkulasjon til den delen av hjertemuskulaturen som forsynes av denne coronararterien.

Dersom blodforsyningen blir for dårlig til å opprettholde liv i cellene i denne delen av hjertemuskulaturen kan det oppstå infarkt i dette området, altså hjerteinfarkt. Behovet for oksygenrikt blod er mye større ved aktivitet enn hvile og hjertemuskulaturen er derfor spesielt sårbar for redusert blodtilførsel som følge av aterosklerose ved aktivitet.

- CT kalsiumscore er en type røntgenundersøkelse som detekterer forkalkninger i blodårene som forsyner hjertemuskulaturen.

Hensikten med CT kalsiumscore eller er å vurdere din risiko for hjerte og karsykdom de neste 5 årene. CT kalsiumscore er en CT undersøkelse som utføres med lavere stråledose enn ordinær CT undersøkelse og uten intravenøs kontrast. CT kalsiumscore kan detektere om det foreligger åreforkalkninger på blodårene som forsyner hjertet - kransarteriene.

Dersom det ikke foreligger åreforkalkninger på kransarteriene er risikoen for hjerte og karsykdom de neste årene veldig lav, mens med betydelige åreforkalkninger er risikoen høy og man bør forebygge mot hjerte og karsykdom. Begrensningene til CT kalsiumscore innebærer blant annet at undersøkelsen bare er i stand til å oppdage forkalkede avleiringer i blodårene, men ikke kolesterolavleiringer på kransarteriene, såkalte myke plakk. I tillegg kan man heller ikke vurdere om kransarteriene har innsnevringer eller stenose, i så fall må man gjøre CT hjerte undersøkelse eller konvensjonell koronar angiografi.

De viktigst angrepspunktene ved forebygging mot hjerte og karsykdom er røykeslutt, å få undersøkt om man har for høyt kolesterol og eventuelt behov for Statiner, eventuelt bruke blodfortynnende medisiner (Albyl-E) og å ha sunt kosthold og tilstrekkelig mosjon.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen.

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Tjenesten tilbys av

Forusakutten Kolibri - Forus Sandnes

Tlf: 52 69 69 69
Les mer
Andre tilbydere
Aleris Frogner fra kr 1.250,-
Unilabs Røntgen Bergen pris ?

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.