Helsesmart.no > Bildediagnostikk > CT undersøkelse > CT generell
Sist oppdatert: 28.01.2018         T98

CT generell hos Unilabs Røntgen Bergen

CT generell
Ukjent pris
Ventetid: 1 dager

CT generell er en generell CT undersøkelse uten kontrast. Pris og ventetid oppgitt for de fleste CT undersøkelser vil være lik den som er oppgitt for CT generell. Unntakene er mer spesialiserte CT undersøkelser som er mer tidkrevende og ikke alle klinikker utfører, som blant annet CT hjerte, CT colon og CT kalsiumscore. Om man skal ta en type CT undersøkelse som ikke er oppført på helsesmart.no (feks CT lår) vil denne mest rolig ha samme pris og ventetid som CT generell. 

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

- CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet, lungene og magen

Tjenesten tilbys av

Unilabs Røntgen Bergen

Tlf: 21000800
Les mer
Andre tilbydere
Kongsberg sykehus, Røntgen * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Gjøvik * fra kr 245,-
St. Olavs Hospital, Røntgen * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Porsgrunn * fra kr 245,-
Akershus universitetssykehus, Ski sykehus * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Lillehammer * fra kr 245,-
Nordlandssykehuset, Gravdal, Røntgen * fra kr 245,-
Sykehuset Innlandet, Hamar * fra kr 245,-
Tromsø Universitetssykehus - Radiologi * fra kr 245,-
Sykehuset i Vestfold, laboratorier og radiologi, Tønsberg * fra kr 245,-
Sykehuset Østfold, Kalnes, Røntgen * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.