Helsesmart.no > Bildediagnostikk > CT undersøkelse > CT colon (tykktarm)
Sist oppdatert: 03.07.2016         T171

CT colon (tykktarm) hos Aleris Røntgen Gjøvik

CT colon (tykktarm)
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 6 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning fra lege.

CT colon er en røntgen undersøkelse av tykktarmen som kan påvise polypper i tarmen og tarmkreft.

Samtidig som man undersøker tykktarmen får man undersøkt øvrige organer i bukhulen som lever, nyrer og bukspyttkjertelen.

CT colon gjøres uten at man går "inn i kroppen", i motsetning til ved koloskopi hvor man undersøker tarmen innenfra ved hjelp av et kamera via endetarmen.

CT colon fremstiller polypper og kreft i tykktarmen og endetarmen

Hvorfor undersøkes med CT colon?

Hovedhensikten med CT colon er å fremstille slimhinnen i tykktarmen for å se etter utvekster kalt polypper og for å se etter kreft i tarmen, såkalt tykktarmskreft.

Tykktarmskreft utvikler seg i de fleste tilfeller fra normal slimhinne til kreft via disse små utvekstene eller polyppene. Denne prosessen, fra polypp til kreft, tar gjerne ca 10 år. Ved å oppdage polyppene, og siden fjerne dem før de rekker å utvikle seg til kreft, kan man unngå kreftsykdom.

I tillegg til å fremstille selve tykktarmen vil man ved CT colon undersøkelse samtidig få fremstilt alle organene i bukhulen i likhet ved en vanlig CT abdomen undersøkelse. Det vil si at man får fremstilt og vurdert organer som lever, galleveier, galleblære, bukspyttkjertelen, urinveier og lymfebaner.

CT colon anbefales i første omgang i tilfeller hvor man ikke kan utføre koloskopi på en god måte, eller dersom man ikke ønsker å utføre koloskopi.

Fordeler med CT colon fremfor vanlig koloskopi

CT colon blir av mange bedre tolerert enn koloskopi hvor man undersøker tarmen innenfra ved hjelp av et kamera som settes inn via endetarmen.

Ved CT colon får man i tillegg til å undersøke selve tykktarmen, også sett store deler av tynntarmen og alle de andre oganene i bukhulen. Ved uspesifikke mageplager hvor man ikke bare har mistanke om sykdom i selve tykktarmen, vil en CT colon undersøkelse kunne "avklare" mange organer og sykdommer i en og samme undersøkelse.

CT colon er en ikke invasiv undersøkelse, det vil si at man ikke trenger å "gå inn i kroppen" ved CT undersøkelsen. Ved koloskopi går man inn i tarmen med kameraet. Risikoen for skade under selve koloskopi undersøkelsen er derimot svært lav.

Hos enkelte pasienter er deler av tykktarmen svært trang eller svært svingete, noe som kan gjøre at man ikke klarer å komme gjennom hele tykktarmen ved vanlig koloskopi. Dette er aldri et problem ved CT av tykktarmen siden man da ikke går inn i tarmen.

Ulemper med CT colon fremfor koloskopi

CT colon utsetter som alle andre CT og røntgen undersøkelser kroppen for ioniserende stråling. Slik stråling er til dels kreftfremkallende, om enn bare i svært lav grad.

Dersom man oppdager en polypp på CT colon må man etterpå utføre koloskopi for å fjerne og ta prøve av polyppen. Dersom man utfører koloskopi i første omgang vil man ikke trenge å utføre noen ytterligere undersøkelser.

Koloskopi er enda mer nøyaktig enn CT colon, spesielt for fremstilling av mindre polypper i slimhinnen.

Hvordan utføres CT av tykktarmen?

I likhet med vanlig koloskopi må man før en CT coloskopi også gjennomgå en tarmtømming de siste 2 dagene før undersøkelsen. Tarmtømmingen er nødvendig for at man skal kunne se hele slimhinnen i tykktarmen.

Like før selve undersøkelsen blåses tykktarmen opp med luft (CO2). Når tykktarmen spennes ut med luft får man svært god fremstilling av slimhinnen på innsiden av tykktarmen, dette gjør at man lettere kan fremstille små og store polypper, og kreftsvulster i tarmen.

Selve bilden tas i løpet av få sekunder. Det er vanlig at man gjør en undersøkelse mens man ligger på ryggen og en undersøkelse mens man ligger på magen.

Undersøkelsen gjøres med intravenøs kontrast i blodårene, både for å se på kontrastfordelingen i polypper og svulster i tarmen, men også for å best mulig samtidig kunne vurdere de øvrige organene i bukhulen.

Kreft i tarmen er den vanligste kreftformen i Norge

Kreft i tykktarmen (tykktarmskreft) er den vanligste kreftformen i Norge når man ser kvinner og menn under ett og inkluderer både kreft i colon og endetarmen (rektum).

I løpet av livet vil ca en av 20 personer utvikle tarmkreft.

Symptomer på tarmkreft kan oppstå seint, tidlige symptomer på tarmkreft kan være blod og slim i avføringen

Symptomene ved kreft i tykktarmen og endetarmen er avhengig av hvor i tarmen svulsten utvikler seg.

Symptomer ved kreft i venstre del av tykktarmen

Ved kreft i venstre (siste / nederste) delen av tykktarmen hvor diameteren på tarmen er mindre enn i første / høyre del av tykktarmen opplever man ofte symptomer som følge av passasjehinder. Symptomene på tarmkreft vil da være ufullstendig tømming, slim og blod i avføringen og smerter ved avføring.

Symptomer ved kreft i høyre del av tykktarmen

Symptomer på kreft i høyre del av tykktarmen oppstår gjerne senere fordi tarmen her har større diameter. Ofte kan man da få symtpomer på kreften først etter at den har spredd seg. Symptomene vil kunne være vekttap, stor mage, kvalme og oppkast.

Diagnosen tarmkreft - coloskopi og ct coloskopi

Diagnosen tarmkreft stilles i de fleste tilfeller med koloskopi som er en endoskopisk undersøkelse av endetarmen og tykktarmen hvor legen undersøker tarmen fra innsiden med kamera via endetarmen.

Noen synes koloskopi er svært ubehagelig, mens man i andre tilfeller kommer man ikke forbi trange partier av tykktarmen med kameraet og hvor koloskopi undersøkelsen er derfor ikke er fullstendig. Ved noen problemstillinger kan det være at man ønsker å samtidig vurdere øvrige organer i bukhulen. I alle disse tilfellene vil CT colon være en svært nyttig undersøkelse.

CT colon kan oppdage polypper ned til 6-7 millimeter store og selvsagt større polypper og tarmkreft. 

Behandling av tarmkreft

Behandlingen av kreft i tykktarmen er operasjon med eller uten supplerende behandling som stråling og cellegift. 

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Tjenesten tilbys av

Aleris Røntgen Gjøvik

Tlf: 02343
Les mer
Andre tilbydere
Aleris Røntgen Trondheim fra kr 3.250,-
Aleris Røntgen Stavanger fra kr 3.250,-
Aleris Røntgen Lillestrøm * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Bergen fra kr 3.250,-
Aleris Røntgen Porsgrunn * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Stavanger * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Oslo fra kr 3.250,-
Aleris Røntgen Lillesand fra kr 3.250,-
Aleris Røntgen Lillesand * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Sarpsborg fra kr 3.250,-
Aleris Frogner fra kr 3.490,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.