Helsesmart.no > Bildediagnostikk > CT undersøkelse > CT angiografi (blodårer)
Sist oppdatert: 03.07.2016         T172

CT angiografi (blodårer) hos Aleris Røntgen Gjøvik

CT angiografi (blodårer)
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 6 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning fra lege.

CT angiografi kan påvise trange partier i blodårene blant annet til hjernen og til beina. 

Trange partier i blodårene gir nedsatt blodgjennomstrømming til organet blodårene skal forsyne, noe som kan medføre skade på organet og infarkt. 

CT angiografi er en røntgen undersøkelse med kontrast som danner detaljerte snittbilder av kroppen for å fremstille blodårene. Vanlige blodårer å undersøke ved CT angiografi er halspulsårer, hovedpulsåren (aorta) og blodårene til beina.

Hvorfor CT angiografi?

Etter hvert som man blir eldre danner det seg åreforkalkninger og kolesterolavleiringer i blodårene i kroppen, også kalt plaque. Slike plaque vokser inn mot sentrum av blodårene og kan dersom de vokser seg store nok gjøre passasjen i blodåren dårlig.

Trange partier i blodårene i kroppen kalles stenose. Dersom det finnes en stenose i en blodåre i kroppen betyr det at det strømmer mindre blod gjennom denne blodåren. Lavere blodgjennomstrømming vil kunne gjøre at organet som blodåren forsyner ikke får nok blod eller oksygen, noe som kan gjøre at deler av organet blir skadet, det oppstår et infarkt.

Vanlige indikasjoner for å gjøre CT angiografi er for å utrede og påvise trange og tette blodårer på halsen opp til hodet og tette blodårer i beina. CT angiografi gjøres også for undersøke en rekke andre blodårer i kroppen:

  • CT av halspulsårer
  • CT av lungearterier
  • CT av hovedpulsåren (aorta)
  • CT av arteriene som forsyner magen og tarmen
  • CT av arteriene som forsyner beina

Åreforkalkninger (aterosklerose) er en vanlig årsak til blodpropp i hjernen og hjerneslag

Åreforkalkninger på halspulsårene kan gi hjerneinfarkt

Åreforkalkninger og kolesterolavleiringer kan gi trange partier i blodårene opp til hodet og hjernen. Slike åreforkalkninger er derfor en viktig årsak til hjerneslag.

Ved tette blodårer opp mot hodet bør man få behandling med kolesterolsenkende og blodfortynnende medisiner. I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt å behandle trangere partier med operasjon.

Åreforkalkninger i arteriene til beina kan gi "røyktebein"

Dårlig sirkulasjon til beina som følge av tettere partier i blodårene som går ned til beina, såkalte "røykebein" gir smerter i beina, gjerne i leggen, ved gange (claudicatio intermittens). Ved tette blodårer ned mot beina vil man gjerne behandle med utblokking av blodårene, eventuelt operasjon.

Andre indiasjoner for CT angiografi er:

  • Ved mistanke om blodpropp til lungene (lungeemboli)
  • Ved mistanke om rift i hovedpulsåren (aorta disseksjon)
  • Ved mistanke om utvidelse og mulig sprekk av hovedpulsåren (aorta aneurisme)
  • Ved mistanke om trange partier i blodårene som forsyner magen og tarmen (intestinal iskemi)
  • Ved mistanke om utvidelse av andre arterier i kroppen, som aneurisme i hjernen og aneurisme i bukhulen.

Hvordan utføres CT angiografi?

CT angiografi er en CT undersøkelse som danner detaljerte snittbilder som spesielt er egnet til å fremstille blodårene i kroppen.

CT av blodårene gjøres med kontrast, det vil si at man sprøyter et kontrastmiddel inn i blodårene for å skille blodårene bedre fra resten av kroppen. Kontrasten følger blodårene i kroppen. Hensikten med å gi kontrast er at man får en mer detaljert fremstilling av vevene i kroppen hvor kontrasten befinner seg og siden denne følger blodårene får man en svært god fremstilling av blodårene i kroppen.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Tjenesten tilbys av

Aleris Røntgen Gjøvik

Tlf: 02343
Les mer
Andre tilbydere
Aleris Røntgen Sarpsborg fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Lillesand fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Lillestrøm fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Lillesand * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Bodø * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Trondheim * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Bergen fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Bergen * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Trondheim fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Porsgrunn fra kr 3.050,-
Aleris Røntgen Oslo * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.