Helsesmart.no > Bildediagnostikk > Bentetthetsmåling
Sist oppdatert: 17.07.2016         T9514
ANNONSE

Bentetthetsmåling hos Sørlandet sykehus, Kristiansand

Bentetthetsmåling
* Pris fra kr 245,-
Ventetid: 182 dager

*) OBS! Prisen gjelder kun ved bruk av refusjon. For refusjon kreves henvisning.

Beintetthetsmåling (DXA eller DXR) er en metode for å vurdere tettheten i beinskjelettet ved hjelp av røntgenstråling.

Benskjørhet eller osteoporose innebærer tap av kalk i skjelettet. Skjelettet er selve reisverket i kroppen som holder oss oppe.

Ved benskjørhet og nedsatt kalkholdighet i skjelettet vil dette medfører at beinene blir sprøere og mister en del av sin styrke til å motstå brudd ved skade og ved normal vektbæring.

Osteoporose er en vanlig tilstand som rammer eldre mennesker. Bentetthetsmåling kan påvise tegn til osteoporose og gi mulighet til forebygging

I Norge antar man at ca 240 000 mennesker har osteoporose. Benskjørhet rammer hyppigst kvinner i overgangsalderen. Hoftebrudd er en av de alvorligste komplikasjonene til osteoporose, i Norge rammes ca 9 000 mennesker med osteoporose av hoftebrudd. Mange eldre som får hoftebrudd lever ikke 1-2 år etter hoftebruddet. 

Risikofaktorene for å utvikle osteoporose er

 • Kvinne
 • Økende alder
 • Tidlig overgangsalder
 • Kortisonbehandling
 • Osteoporose i nær familie
 • Røyking
 • Lav fysisk aktivitet
 • KOLS
 • Crohns sykdom

Osteoporose utvikles uten symptomer før man ved senere stadier lettere kan få brudd. Typiske steder for brudd som følge av benskjørhet er i ryggraden, hoften og håndleddet.

Bentetthetsmåling (DXA eller DXR) er  røntgenundersøkelser som gir en vurdering av benmineralinnholdet eller kalktettheten i skjelettet

DXA (eller DEXA) er en forkortelse for Dual Energy X-ray Absorptiometry og er den mest nøyaktige måten å vurdere bentettheten i skjelettet på. Jo tettere benvevet er jo mindre av røntgenstrålene vil passere beinvevet.

Det finnes to hovedmetoder for DXA måling

 • Sentral DXA måler ved større beintetthets apparat tettheten i det sentrale beinskjelettet, det vil si i hofte og ryggraden. Dette er den mest nøyaktige beintetthetsmålingen.
 • Perifer DXA benytter mindre, ofte portable apparater som kun kan måle tettheten i perifere bein som i håndledd eller fingre. Disse apparatene er mindre nøyaktige og kan kun brukes til å vurdere om det er indisert med videre testing med sentral DXA.

Perifer DXR

 • Perifer DXR. DXR er en forkortelse for digital X-ray radiogrammetry. DXR er en eldre og mindre nøyaktig metode enn DXA for å vurdere beintettheten i skjelettet. DXR brukes oftest sammen med mammografi for å screene friske kvinner uten tegn til beinskjørhet og for å vurdere om det er indisert med testing med mer nøyaktig undersøkelse som sentral DXA.

Sentral DXA er den foretrukne metoden i dag. Beintettheten blir sammenlignet med den man finner hos unge, normale kontroller. 

Indikasjonene for bentetthetsmåling med DXA er

 • Ved mistanke om osteoporose
 • Personer som har hatt lårhalsbrudd eller overarmsbrudd
 • Personer som har hatt lårhalsbrudd eller overarmsbrudd
 • Kvinner over 50 år som har hatt håndleddsbrudd
 • Alle med kompresjonsbrudd i ryggen

Stråledosen ved bentetthetsmåling er svært lav, bare ca 10 % av en vanlig røntgenundersøkelse. Undersøkelsen gjøres for å vurdere benstyrken i skjelettet og risikoen for brudd.

Forebyggende behandling etter påvist osteoporose ved bentetthetsmåling

 • Legemidler 
 • Røykeslutt
 • Mosjon og trening
 • Sollys
 • Kosthold rikt på vitamin-D
Tjenesten tilbys av

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf: 03738
Les mer
Andre tilbydere
Sykehuset Østfold, Moss * fra kr 245,-
Medi3 Ålesund pris ?
Medi3 Kristiansund pris ?
Sykehuset Levanger * fra kr 245,-
Oslo universitetssykehus, Ullevål, Røntgen * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Bergen * fra kr 245,-
Sykehuset i Vestfold, laboratorier og radiologi, Tønsberg * fra kr 245,-
Betanien Hospital, øyeavdeling * fra kr 245,-
Helse Nord Trøndelag, Bildediagnostikk Sykehuset Namsos * fra kr 245,-
Volda sjukehus Lab/radiologi * fra kr 245,-
Aleris Røntgen Solsiden Trondheim * fra kr 245,-
Se flere >

Brukererfaringer

Denne tjenesten har foreløpig ikke mottatt noen erfaringer. Dersom du har erfaring med denne tjenesten hos denne tilbyderen, er du velkommen til å legge igjen din erfaring - helt anonymt.