Konsultasjon per barn under 16 år hos Aleris Sykehus Solsiden Trondheim

Innherredsveien 7D, Trondheim
Vaksine, konsultasjon
Pris fra 128,-
Ventetid Ingen
Sist oppdatert 26.06.2018

Konsultasjon per person: 390
Konsultasjon per barn under 16 år: 128
Prosedyretakst per vaksine: 97

Om Vaksine, konsultasjon

Vaksinasjon hos privat allmennlege kan være spesielt aktuelt dersom man trenger oppfriskning av vaksiner man allerede har tatt tidligere, reisevaksine dersom man skal ut og reise utenfor Norge og vaksine mot pnuemokokker og influensa dersom man er i risikogruppen for pneumokokksykdom og komplikasjoner av influensa. Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man blir vaksinert mot. Vaksinen fungerer ved å gjøre kroppen immun mot sykdommen man ønsker å beskytte seg mot. Hva er vaksine Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man vaksinerer seg...

Merk: dette er kun en forkortet og generell beskrivelse av Vaksine, konsultasjon.

Kontaktinfo


Adresse
Innherredsveien 7D
7481 TRONDHEIM
Adkomst
4. etg, inngang fra kirkegata.

Vurderinger og omtaler

Gi din vurdering

Flere tjenester

Se også