Privat allmennlege, konsultasjon

Private allmennleger er spesialister innen allmennmedisin, i likhet med fastlegene.

Private allmennleger har i motsetning til fastlegen ikke refusjon eller støtte fra staten, du betaler derfor hele konsultasjonen selv.

Private allmennleger er ofte den pasienten først kontakter med sine helseplager, pasientene kommer da til legen uten henvisning. 

Privat allmennlege konsultasjon

Allmennlegene er leger som skal ha bred kompetanse innen alle sykdommer og helseplager som kan ramme befolkningen, i motsetning til andre legespesialister som har smalere kompetanseområde innen medisin.

Allmennlegen har også spesielt fokus på å se hele mennesket. Allmennlegen vil kunne diagnostisere og behandle de aller fleste tilstander og sykdommer, og henviser videre til spesialisthelsetjenesten dersom dette er nødvendig.

Hvilke tilstander kan utredes og behandles hos privat allmennlege?

Allmennleger er leger med spesielt bred medisinsk kompetanse og skal ha god kunnskap om alle sykdommer og tilstander i befolkningen. Allmennlegen skal kunne være til hjelp både ved alt fra akutte tilstander som skader og hjerteinfarkt til psykisk helse til svangerskapsomsorg. Noen av de vanligste sykdommene og problemstillingene som håndteres av allmennlegen er 

Privat allmennlege, konsultasjoner