Første svangerskapskontroll, Privat allmennlege

Første svangerskapskontroll er den første av totalt 8 svangerskapskontroller.

Svangerskapskontrollene kan du få hos privat allmennlege og fastlege, jordmor eller gynekolog.

Første svangerskapskontroll utføres uke 8-12 og er den mest omfattende. I tillegg til at det tas blodprøver, urinprøve og blodtrykk vil det søkes om fødested, du får utdelt helsekort og informasjon om svangerskapet og svangerskapskurs.

Første svangerskapskontroll hos privat allmennlege

I Norge får alle gravide tilbud om totalt 8 svangerskapskontroller gjennom et normalt svangerskap. Hensikten med svangerskapskontrollene er å sikre mor best mulig fysisk og sosial helse gjennom svangerskapet og fødsel og å sikre barnets fysiske helse best mulig.

Fosterdødeligheten i Norge er gått betydelig ned de siste 30-50 årene og man antar at en liten del av denne nedgangen skyldes de systematiske rutinekontrollene av mor og barn gjennom svangerskapet.

Hensikten med svangerskapskontroll er å sikre helsen til mor og barn

Gjennom et normalt svangerskap vil mor få tilbud om svangerskapskontroll uke 8-12, uke 16-18 (rutineultralyd), uke 24, uke 28, uke 32, uke 36 og uke 40. Hensikten med svangerskapskontrollene er å tidlig kunne identifisere eventuelle forhold som gjør at man bør følge svangerskapene ekstra tett videre. Ved slike svangerskap, som blant annet tvillingsvangerskap, vil man få tilbud om økt antall svangerskapskontroller.

Svangerskapskontroll i Norge er frivillig

Svangerskapskontroller i Norge er et frivillig tilbud som man ikke må takke ja til. Du kan selv velge om du ønsker å følges av privat allmennlege, din fastlege, jordmor eller gynekolog.

Første svangerskapskontroll er den mest omfattende

Første svangerskapskontroll er den mest omfattende. Lege eller jordmor vil ha en samtale med den gravide for å kartlegge tidligere sykdommer, eventuelt stoffmissbruk, alkoholvaner, røykevaner og arvelige sykdommer.

Ved første svangerskapskontroll tas blodprøver og urinprøve

Ved første svangerskapskontroll blir det dessuten tatt blodprøver for HIVsyfilis, røde hunder, for å bestemme blodtype og antistoffer, Hb (blodprosent), jernlager (Ferritin) og eventuelt prøver for Hepatitt B og Hepatitt C ved behov. Legen måler blodtrykket. I tillegg vil den gravide avgi urinprøve.

Lege eller jordmor vil normal gjøre en gynekologisk undersøkelse. Dersom det er mer enn 3 år siden du fikk tatt en celleprøve vil man gjerne gjøre dette ved første svangerskapskontroll. I tillegg vil man ofte teste for klamydia, spesielt dersom den gravide er under 25 år. 

Ved første svangerskapskontroll utdeles helsekortet og det søkes om fødested

Det er også ved første svangerskapskontroll at du får utdelt helsekort. Helsekortet skal du siden ta med ved alle kontroller gjennom svangerskapet. Noen steder er det lurt å være tidlig ute med å søke om fødested, noe som også gjøres ved første svangerskapskontroll. I tillegg utdeles en del informasjon om det å være gravid, om fødselsforberedende kurs og svangerskapskurs.

Tilsvarende tjenester

Første svangerskapskontroll, Jordmor

Relaterte tjenester

Første svangerskapskontroll med ultralyd, Gynekolog Første svangerskapskontroll med ultralyd, Jordmor Tidlig ultralyd, Gynekolog Tidlig ultralyd, Jordmor Tidlig ultralyd, Røntgenlege
Svangerskapskontroller, Privat allmennlege