Privat allmennlege

Private allmennleger er i likhet med fastleger leger som spesialiserser seg innen allmennmedisin.

Private allmennleger er i likhet med fastleger ofte de pasientene først kontakter med sine helseplager, pasientene kommer da til legen uten henvisning. 

Privat allmennlege tjenester

Allmennlegene er leger som skal ha bred kompetanse innen alle sykdommer og helseplager som kan ramme befolkningen, i motsetning til andre legespesialister som har smalere kompetanseområde innen medisin.

Allmennlegen har også spesielt fokus på å se hele mennesket. Allmennlegen vil kunne diagnostisere og behandle de aller fleste tilstander og sykdommer, og henviser videre til spesialisthelsetjenesten dersom dette er nødvendig.

Tjenester hos privat allmennlege

Privat allmennlege, konsultasjon

"Privat allmennlege, konsultasjon" er en vanlig time hos privat allmennlege. Dersom du ønsker utredning eller behandling hos privat allmennlege er dette timen du gjerne bør booke.

Privat allmennlege, akuttime

Noen klinikker tilbyr akuttime eller øyeblikkelig hjelp time hos privat allmennlege, da kommer du vanligvis til innen kort tid samme dag.

Privat allmennlege, dobbeltime

Dersom du har flere problemstillinger å ta opp, eller ved spesielt tidkrevende problemstilling vil det ofte være lurt å bestille dobbeltime for å være sikker på at man har tilstrekkelig tid hos legen.

Vaksinasjon

Vaksinasjon hos privat allmennlege kan være aktuelt dersom du trenger oppfriskning av en vaksine du allerede har tatt, reisevaksine  dersom du skal reise til et sted av verden hvor reisevaksine er anbefalt, eller dersom du trenger vaksinasjon mot influensa eller pneumokokksykdkom.

Svangerskapskontroll hos privat allmennlege

Private allmennleger tilbyr svangerskapskontroll gjennom graviditeten, inkludert den mer omfattende første svangerskapskontrollen og senere svangerskapskontroller.

Prevensjonsveiledning

Allmennlegen har god kunnskap som prevensjonsveileder og kan gi informasjon om ulike prevensjonsmetoder og hvilke prevensjonsmetode som passer best for deg. Allmennlegen kan også skrive ut resept eller sette inn spiral.

Gynekologisk undersøkelse hos privat allmennlege

Ved utrendning av plager i underlivet og ved rutinemessig celleprøve vil man kunne få utredning og igangsetting av behandling hos privat allmennlege. Som en del av utredningen vil allmennlegen da utføre en gynekologisk undersøkelse. Noen klinikker har egne priser for gynekologisk undersøkelse hos privat allmennlege.

Attester hos privat allmennlege

Private allmennleger tilbyr vurdering og utsteding av attester som blant andre sjømannsattest, helseattest, offshoreattest, flygerattest, fallskjermattest, røykdykkeratest og foryning av førerkort.

Tilleggstjenester hos privat allmennlege

Enkelte private allmennleger har tatt 3-5 dagers kurs innen ultralyd diagnostikk og tilbyr derfor diagnostisk ultralyd for å vurdere diagnose og evaluere behandlingseffekt.

Ved ørevoks som har satt seg fast i øregangen vil øreskylling hos privat allmennlege kunne fjerne voksen i de fleste tilfeller.

 

Ved mange klinikker man du betale ekstra for prøvetagning som blodprøver, urinprøve og bakteriell undersøkelse (baktus).

Hvilke tilstander kan utredes og behandles hos privat allmennlege?

Allmennleger er leger med spesielt bred medisinsk kompetanse og skal ha god kunnskap om alle sykdommer og tilstander i befolkningen. Allmennlegen skal kunne være til hjelp både ved alt fra akutte tilstander som skader og hjerteinfarkt til psykisk helse til svangerskapsomsorg. Noen av de vanligste sykdommene og problemstillingene som håndteres av allmennlegen er 

 • Høyt blodtrykk
 • Depresjon
 • Svangerskapskontroll
 • Influensa
 • Halsbetennelse
 • Ryggsmerter
 • Hjertesykdom
 • Skuldersmerter
 • Fibromyalgi
 • Slapphet
 • Tretthet
 • Nedsatt energi
 • Søvnvansker
 • Angst
 • Bihulebetennelse
 • Diabetes
 • Helseattest
 • Kjønnssykdommer
 • Prevensjon

Privat allmennlege, konsultasjoner Svangerskapskontroller, Privat allmennlege Tilleggstjenester, Privat allmennlege Attester, Privat allmannlege Kjønnssykdommer og Prevensjon, Privat allmennlege Vaksine, Privat allmennlege

Relaterte tjenester

Fallskjermattest, Privat allmennlege Fjerne føflekk, Kirurgi Privat allmennlege Fjerne vorte og utvekst, Kirurgi Privat allmennlege Fornye førerkort Kjønnssykdommer, Privat allmennlege Offshoreattest Privat allmennlege, akuttime Privat allmennlege, konsultasjon Svangerskapskontroll, Privat allmennlege Øreskylling hos privat allmennlege
Hjem