PRISER OG VENTETIDER
Øyelegesenteret
Øyelegesenteret avd. Langnes

Tromsø
Mer om klinikken →

VIKTIG! Informasjonen på denne siden gjenspeiler data på innhentingstidspunktet. Ved avvik vil det alltid være klinikkens egne nettsider som er gjeldende.


Sist oppdatert: 23.06.2017

Øyelege tjenester

Forventet ventetid:
- Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år
- Tar i mot øyeblikkelig hjelp
- Ventetid for grå-stær operasjoner er ca. 4 måneder.
- Pasienter med alvorlig synshemning opereres tidligere


Øyelege tjenester, Konsultasjon hos øyelege Øyelege Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Småkirurgi på/omkring øyelokk Småkirurgi øyelokk Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Operasjon av tunge øyelokk Øvre øyelokkoperasjon Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Grå stær, behandling med enstyrke linse Grå stær, enstyrke linse Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Grå stær, behandling med enstyrke torisk linse Grå stær, enstyrke torisk linse Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Grå stær, behandling med flerstyrke linse Grå stær, flerstyrke linse Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Grå stær, behandling med flerstyrke torisk linse Grå stær, flerstyrke torisk linse Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning. Øyelege tjenester, Etterstær behandling Etterstær, behandling Forventet ventetid: - Ventetiden for uprioriterte henvisninger er nå svært lang, ca. 2 år - Tar... kr — * PS! Tjenesten krever henvisning.