Om HelseSmart

Vårt mål er at Helsesmart skal kunne hjelpe deg til å gjøre et smartere valg når du skal velge hvilke privat helsetilbyder du ønsker å benytte deg av. For at du skal kunne gjøre det beste valget er det en forutsetning at du innehar informasjon om tilgjengelighet, ventetid, kvalitet, service og ikke minst pris på helsetenesten du ser etter, og dette er informasjon Helsesmart ønsker å gi deg på en systematisk og oversiktlig måte!

Informasjonen du finner på Helsesmart i dag er bare en forsmak av den oversikten vi ønsker å gi deg da vårt arbeid bare så vidt er i gang.

Teamet

Bak utviklingen av Helsesmart står en gruppe av sivilingeniører, leger og sykepleiere. Hovedansvarlig for den tekniske utviklingen er Vidar Vestnes, utdannet siv.ing data ved NTNU i Trondheim. Hovedansvaret for den medisinske delen av Helsesmart deles av en gruppe leger og sykepleiere.