Priser Privatsykehuset Haugesund

Skåregaten 112, Haugesund
69 tjenester/produkter.
NB! Tjenester markert med gjelder kun ved refusjon og krever henvisning.

Fritt behandlingsvalg

Generell kirurgi

Kardiologi

Medisinsk hudbehandling

Ortopedi

Privatsykehuset Haugesund har offentlig avtale og de fleste inngrep ved ortopedisk avdeling dekkes gjennom denne avtalen. Dette krever henvisning fra lege og du betaler kun offentlig egenandel.
I tillegg kan det komme diverse utlegg som f.eks krykker, isposer og annet materiell.

Proteser og PRP behandling dekkes ikke av det offentlige.

Har du helseforsikring ta kontakt med oss for mer informasjon om proteser og priser.

Overvektskirurgi

Plastikk kirurgi

Urologi