STERILISERING KVINNER

Sterilisering av kvinne er en svært sikker og vedvarende prevensjonsmetode for deg som er sikker på at du ikke ønsker å bli gravid. 

Sterilisering av kvinner gjøres oftest med kikkhullskirurgi (laparoskopi) hvor kirurgen blokkerer passasjen mellom eggstokkene og livmoren. Dette gjør at eggcellene ikke kan passere fra eggstokkene til livmoren og slik ikke kommer i kontakt med sædcellene.

Se her for oversikt over priser, ventetider og erfaringer for klinikker som tilbyr sterilisering for kvinner.

Denne artikkelen omhandler sterilisering av kvinner, se her for sterilisering for menn.

Hvem kan sterilisere seg?

I Norge sier loven om sterilisering at alle personer over 25 år har muligheten til å søke om sterilisering. For å levere søknad om sterilisering må du komme med en "begjæring om sterilisering" til lege, vanligvis din fastlege. Legen vil så sende søknad og begjæring til en klinikk eller et sykehus som utfører steriliseringen. Skjema og informasjon om Begjøring om sterilisering finner du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Personer under 25 år må eventuelt få behandlet sin søknad av en egen nemnd.

Fordeler med sterilisering som prevensjonsmetode

  • Sterilisering av kvinne er en svært sikker prevensjonsmetode, bare ca 1 av 200 kvinner blir gravide senere i livet etter en slik behandling.
  • Sterilisering som prevensjonsmetode krever ikke at du må huske å ta tabletter som p pille og mini piller eller legge inn og fjerne spiral etc etter at selve operasjonen er ferdig. Du trenger altså ikke ta noen flere forhåndsregler for å unngå å bli gravid.
  • Behandlingen påvirker ikke hormon nivåene i kroppen, menstruasjonssyklus eller sex lysten. 

Ulempe med sterilisering som prevensjonsmetode

  • Som ved alle inngrep er det en liten risiko for komplikasjoner som infeksjon, blødning eller skade på andre organer.
  • Sterilisering gir ingen beskyttelse om kjønnssykdommer, man må fremdeles huske å bruke kondom for best mulig beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer.
  • Kvinnelig sterilisering er relativt vanskelig å reversere, det vil si at dersom du senere skulle få et graviditetsønske er det svært usikkert om man klarer å reversere behandlingen.
  • Dersom man skulle bli gravid på tross av behandlingen er det økt risiko for svangerskap utenfor livmoren. Dersom man "hopper over" en menstruasjon eller av andre årsaker har mistanke om at man er blitt gravid etter en steriliseringsoperasjon er det viktig å ta en graviditetstest og eventuelt utredes videre for å forsikre seg om at det ikke har oppstått en graviditet utenfor livmoren.

Hvordan utføres sterilisering hos kvinner?

Hensikten med sterilisering av en kvinne er at hun ikke skal bli gravid. Dette oppnår man med å hindre eggene fra eggstokkene å bevege seg til livmoren hvor de kan bli befruktet. Passasjen mellom livmoren og eggstokkene er egglederne. Sterilisering av kvinner foregår derfor ved å blokkere egglederne. 

Den mest vanlige metoden i Norge er såkalt kikkhullsoperasjon hvor det lages små snitt i magen som kirurgen bruker til å se og operere inni magen gjennom. Kirurgen (gynekologen) kan da enten klippe av egglederne eller brenne over dem med laser. Kikkhullsoperasjon, også kalt laparoskopi, gjøres i narkose og man kan skrives ut samme dag eller dagen etter inngrepet.

En annen metode er sterilsering ved hysteroskopi. Et hysteroskop et tynt rør som gynekologen fører gjennom skjeden og livmorhalsen. Via hysteroskopet fører gynekologen inn et lite metall implantat i hver eggleder som blokkerer passasjen mellom eggstokker og livmor. Fordelen med hysteroskopisk behandling er at man slipper å operere via magen og operasjonen kan gjøres i lokalbedøvelse.

Før operasjonen

Det er svært viktig å tenke nøye gjennom hva konsekvensene av en steriliseringsoperasjon er, spesielt siden den i de fleste tilfeller ikke er reversibel, men vil vare livet ut. Ideelt sett er dette noe både du og din partner bør være enige om, men det kreves ikke noe samtykke fra eventuell partner for å få godkjent søknad om sterilisering.

Sterilisering kostnad

Dersom man foretar sterilisering hos offentlig sykehus eller hos privat klinikk med offentlig avtale er prisene i dag 6 079,- for sterilisering av kvinne og 1 268 ved sterilisering av menn.

Dersom man foretar behandlingen hos privat klinikk uten offentlig avtale gjelder egne priser som du finner hos hver klinikk.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider