RYGG SMERTER

Akutte ryggsmerter rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. Ryggsmertene går i de fleste tilfellene over i løpet av noen uker, men må i enkelte tilfeller utredes nærmere med MR undersøkelse

Ryggsmerter

Ryggsmerter, spesielt i nedre del av ryggen, er svært vanlig forekommende og den største delen av befolkningen vil faktisk oppleve en eller flere episoder med akutte ryggsmerter i løpet av livet. I de fleste tilfeller vil ryggsmertene derimot gå over etter 4-6 uker og trenger ikke utredning med MR undersøkelse eller behandling med operasjon. Behandlingen innebærer i denne perioden

 • Unngå sengeleie så langt dette lar seg gjøre
 • Smertestillende som Volatren og paracet
 • Eventuelt varmebehandling
 • Tidlig aktivitet og opptrening når smertene avtar 
 • Operasjon uten samtidig påvirkning av følelse eller styrke i armer eller bein gir ofte ingen bedring av ryggsmertene, men kan være aktuelt ved invalidiserende ryggsmerter

I noen tilfeller er det derimot viktig med videre utredning hos lege og påfølgende MR av rygg og eller nakke:

 • Ryggsmerter med utstråling som vedvarer flere uker
 • Smerter i ryggen om vedvarer, gjerne noen måneder
 • Ryggsmerter hos pasient med benskjørhet
 • Ryggsmerter hos pasient med kreftdiagnose
 • Ryggsmerter ved endret følsomhet eller styrke i armer eller bein
 • Ryggsmerter med samtidig mistanke om infeksjon
 • Ryggsmerter og reumatiske tilstander som påvirker allmenntilstanden

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider