ØYELOKKOPERASJON

Øyelokkoperasjon er en behandling for tunge øyelokk og poser under øynene ved å fjerne overflødig hud og fettvev på øyelokkene.

Øyelokkoperasjon gjøres enten på øvre eller nedre øyelokk, eller kombinert øvre og nedre øyelokk. Operasjonen gjøres for å hindre at øyelokkene henger foran synsfeltet og reduserer synet, men øyelokkoperasjon gjøres også av kosmetiske årsaker.

Hvorfor øyelokkoperasjon?

Poser under øynene

Mange vil etter hvert oppleve at de utvikler poser under øynene. Poser under øynene utvikler seg gjerne som en del av aldersforandringene i kroppen. Etter hvert blir huden og muskulaturen i kroppen mindre elastisk og stram, dette gjelder også hud og muskulatur på øyelokkene. Aldersforandringen gjør at fettvevet, muskulaturen og huden under øyelokkene blir slappere og begynner å henge og fremstår som typiske poser under øynene.

Tunge øyelokk

Den vanligste årsaken til tunge øyelokk er aldersforandringer som slapphet i hud, muskulatur og bindevev i de øvre øyelokkene. Aldersforandringene gjør at det utvikler seg overskuddshud som henger ned over øyelokkene, i mange tilfeller kan overskuddshuden hengen delvis foran øyet og påvirke synsfeltet.

Aldersforandringene oppstår selvsagt ikke bare på øyelokkene, men også på øvrige deler av ansiktet og kroppen. Ofte ser man at overskuddshud i panne og på øyenbryn bidrar til tunge øyelokk. I slike situasjoner vil man enten heller foreta et øyebrynsløft (panneløft) eller en kombinasjon av øyebrynsløft og øyelokksløft.

Hvem egner seg for øyelokkoperasjon?

Dersom du har god helse, både fysisk og psykisk og er plaget med tunge øyelokk, poser under øynene eller plagsom overskuddshud på øyelokkene kan øyelokkoperasjon være en god behandling for deg.

Hos enkelte er derimot overskuddshud over øyelokkene, i pannen og ved øyenbrynene, hovedårsaken til økt mengde hud omkring øyelokkene. I så fall er behandling med panneløft, også kalt øyenbrynsløft, være den beste behandlingen.

Hos enkelte er årsaken til tunge øyelokk ikke aldersforandringer og overskudd av hud, men en svakhet i muskulaturen som normalt løfter øyelokket. I så fall er behandlingsmetoden en annen enn vanlig øyelokksoperasjon.

Hvor lenge varer effekten av øyelokkoperasjon?

Effekten av øyelokkoperasjon er på mange måter permanent, men selv øyelokk som er opererte vil oppleve videre aldersforandringer med tiden. Operasjon på nedre øyelokk pleier vanligvis ikke å måtte gjentas noen gang, mens operasjon på øvre øyelokk ofte gjentas etter 5-7 år. 

Gjennom sunn livsstil, korrekt kosthold og å unngå røyking og overdreven alkoholforbruk kan man redusere risikoen for tilbakefall.

Hvordan utføres øyelokksoperasjon?

Øvre øyelokkoperasjon

Øvre øyelokkoperasjon er den vanligste behandlingen av øyelokk siden flest er plaget med tunge øyelokk og overskuddshud på øvre øyelokk.

Øvre øyelokkoperasjon foregår oftest i lokalbedøvelse. Kirurgen vil lage et diskret kutt i det øvre øyelokket og fjerne overskudd av hud, fettvev og muskulatur. Kirurgen lukker så såret ved hjelp av små diskrete sting. Stingene i øvre øyelokket blir vanligvis fjernet etter 3-6 dager.

Operasjonen kan også utføres eller suppleres med CO2 laser. Fordelen med laseroperasjon er at det ikke oppstår noe blødning under inngrepet, men ulempen er at det ofte tar litt lengre tid for sårene gror.

Nedre øyelokkoperasjon

Nedre øyelokkoperasjon gjøres ved poser under øynene. Ved nedre øyelokkoperasjon kan kirurgen bruke flere ulike metoder, men resultatet er at overflødig hud, fett og muskulatur fjernes slik at posene under øynene fjernes og huden på nedre øyelokk blir stram.

Operasjonen av nedre øyelokk kan også utføres eller suppleres med CO2 laser. Ved laserbehandling vil man gjerne oppleve mindre blødning ved selve inngrepet, men det kan ta lengre tid før sårene gror og stingene må derfor sitte lengre i.

Etter øyelokkoperasjon

Øyelokkoperasjon er normalt en relativt liten operasjon som oftest gjøres i lokalbedøvelse. Man kan derfor reise hjem samme dag. Stingene fjernes etter maks 1 uke. Det er ikke uvanlig med litt hevelse og blåmerker på øyelokkene de første 1-2 ukene. 

Komplikasjoner ved øyelokkoperasjon

Det forekommer heldigvis sjelden komplikasjoner i forbindelse med øyelokkoperasjon, men som ved alle operasjoner kan komplikasjoner også forekomme ved denne type behandling. Komplikasjoner som kan ses i sjeldne tilfeller er

  • Blødning
  • Infeksjon
  • Unormal folding av øyelokket
  • Tørre øyne
  • I sjeldne tilfeller kan det forekomme at man ikke klarer å lukke øyet fullstendig

Dette må du betale for øyelokkoperasjon

Øyelokkoperasjon utføres ofte som følge av forandringer på øyelokket som gir synsplager. Mange opplever at hengende overskuddshud kommer i veien for synsfeltet. I slike tilfeller kan du få dekket utgifter til operasjonen dersom man har henvisning fra lege og lar seg behandle på klinikk med offentlig avtale (refusjon). Du betaler i så fall bare egenandel.

Dersom du behandles hos en institusjon uten offentlig avtale, eller dersom man utfører øyelokkoperasjon primært på kosmetisk grunnlag, må du betale for operasjonen selv.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider