NESEOPERASJON

Neseoperasjon er et kirurgisk inngrep på nesen. Mange forbinder neseoperasjon med det man også kaller neseplastikk, det vil si en kosmetisk neseoperasjon for å endre utseende på nesen.

I tillegg til neseplastikk gjøres derimot andre inngrep på nesen:

  • Septumplastikk er et kirurgisk inngrep hvor hensikten er å rette opp skjevhet i neseskilleveggen.
  • Conchotomi er en operasjon hvor man reduserer størrelsen på nesemuslingene hos dem som er plaget med nesetetthet.
  • Neserekonstruksjon er en komplisert operasjon på nesen som gjøres ved større skader eller medfødte missdannelser på nesen.

Denne artikkelen omhandler først og fremst kosmetisk neseoperasjon (neseplastikk eller nosejob), men vil også komme inn på de øvrige neseoperasjonene. Når vi nevner neseoperasjon i resten av artikkelen er det kosmetisk neseopearsjon vi snakker om.

Neseoperasjon (neseplastikk)

Hvorfor neseoperasjon?

Nesen sitter midt i ansiktet og har derfor en sentral påvirkning av ditt utseende. En velproposjonert nese uten skjevheter blir vanligvis ikke lagt merke til når man ser på deg, mens en liten nese, stor nese eller en nese med skjevheter kan gjøre at nesen tar litt mer oppmerksomhet.

Mange er opptatt av utseende og også hvordan nese påvirket måten man ser ut på. Ved neseoperasjon får man også muligheten til å kunne forandre mange ulike aspekter ved nesen, enten man ønsker en smalere nese, en bredere nese, en kortere nese, lengre nese, endre vinkelen mellom nesen og overleppen, endre avstanden mellom neseborene eller fjerne en hump eller kul på nesen eller en annen skjevhet. Derfor er neseoperasjon blitt en relativt vanlig behandling innen plastisk kirurgi i dag.

Hvem egner seg til neseoperasjon?

Dersom du ønsker å gjøre endringer på hvordan nesen din ser ut og dette er endringer som man kan gjøre noe med ved plastisk kirurgi kan en neseoperasjon passe for deg.

Neseplastikk gir mange muligheter til endringer av nesens utseende, likevel er det viktig at man på forhånd er godt inneforstått med både muligheter, men også begrensninger ved neseoperasjoner.

Det er også avgjørende at man på forhånd har god helse, både mentalt og psykisk, dette er viktig foran alle operasjoner.

Dersom man har problemer med nesefunksjonen, det vil si at man har problemer med nesetetthet eller vansker med å puste gjennom nesen bør man i første omgang få en konsultasjon hos spesialist i Øre Nese Hals medisin (ØNH lege).

Hvordan foregår en neseoperasjon (neseplastikk)?

Ved neseoperasjon vil kirurgen endre på det støttevevet under huden, det vil si nese brusken, og i noen tilfeller nesebeinet. Operasjoner som kun inbefatter nesebrusken er mindre operasjoner enn dersom man også skal ta bort deler av nesebeinet. Mindre operasjoner kan i noen tilfeller gjøres med lokalbedøvelse og tar kanskje bare 30 minutter, mens operasjoner hvor man skal endre på nesebeinet kan ta inntil 2-3 timer og gjøres alltid i narkose.

Lukket neseoperasjon

De fleste neseoperasjoner gjøres ved å lage snitt på innsiden av neseborene, det vil i praksis si at operasjonen ikke etterlater synlige arr. Slike neseoperasjoner kalles lukket neseoperasjon.

Åpen neseoperasjon

I noen tilfeller velger man å gjøre en såkalt åpen neseoperasjon, det vil si at kirurgen lager et lite snitt i huden like mellom nesen og overleppen. Dette vil etterlate et lite arr, men arret blir oftest veldig diskret og godt gjemt.

Ved modulere de underliggende strukturene på nesen og legge nesehuden tilbake på plass etter at ønsket form er tilpasset kan kirurgen oppnå ønsket form på nesen. I tillegg til å eventuelt fjerne brusk og eller bein vil man i noen tilfeller legge inn små proteser for å oppnå ønsket resultat.

Etter behandlingen

Etter operasjonen er det viktig å ligge med hodet mest mulig høyt de første timene for å unngå unødig hevelse og blødning. Du vil oftest oppleve noe hodepine og ubehag i nesen, spesielt de første dagene etter operasjonen.

Det aller meste av hevelsen og blåmerkene på nesen vil forsvinne de første par ukene. Det er derimot vanlig med litt hevelse på innsiden av neseborene, dette kan vedvare inntil et år i enkelte tilfeller.

Man skal ikke bruke briller som støttes på nesen i inntil 1 måned etter opearsjonen for å unng unødige støt på nesen.

Det er vanlig å kunne gå tilbake på jobb etter ca 1 uke.

Skjev neseskillevegg - operasjon med septumplastikk

Septumplastikk er en operasjon som retter opp en skjev neseskillevegg.

Neseskilleveggen deler nesehulen i to deler. Skjev neseskillevegg er svært vanlig, men hos noen er skjevheten så stor at den gir symptomer

Typiske symptomer ved skjev neseskillevegg er nesetetthet, enten gjennom det ene neseboret eller begge. Andre vanlige symptomer er hodepine, bihulebetennelse, nedsatt lutktesans og snorking.

Hva er skjev neseskillevegg?

Neseskilleveggen er et ben som skiller nesehulen i to deler, en høyre og en venstre. Nesten alle mennesker har litt skjevhet i neseskilleveggen, dette er normalt, men gir ingen symptomer. Hos enkelte er derimot skjevheten så stor at det oppstår plager.

Skjevheten i neseskilleveggen kan være medfødt, eller oppstå som følge av skade. Skjevheten kan også utvikle seg gjennom livet som følge av ulik veksthastighet av ulike deler av ansiktet og nesen.

Symptomer ved skjev neseskillevegg

Det vanligste symptomet ved skjev neseskillevegg er nesetetthet. Nesetettheten kan utvikle seg gradvis over tid.

Andre vanlige symptomer ved skjev neseskillevegg er

  • hodepine
  • tilbakevendende bihulebetennelser
  • hodepine
  • snorking
  • nedsatt luktesans

Behandling ved skjev neseskillevegg - septumplastikk

Septumplastikk er en operasjon hvor kirurgen, enten en Øre Nese Hals spesialist eller en plastisk kirurg, løfter opp slimhinnen på neseskilleveggen, løsner neseskilleveggen og setter den på plass uten skjevhet. I noen tilfeller bruker man myke silikonplaster for å støtte neseskilleveggen inntil den er grodd på plass i ny posisjon.

Operasjoen tar ca 30-45 minutter og gjøres ofte i lokalbedøvelse, enkelte ganger i narkose.

Nesemuslinger - operasjon (conchotomi)

Nesemuslingene er nesens "radiatorsystem" som fukter og varmer luften vi puster gjennom nesen. For store nesemuslinger gir symptomer som nesetetthet og snorking.

Nesespray vil redusere hovne slimhinner på nesemuslingene, men nesespray bør ikke brukes kontinuerlig. Ved for store nesemuslinger vil den beste behanlingen være operasjon, såkalt conchotomi.

Hva er nesemuslinger?

Nesemuslinger er på mange måter radiatorsystemet i nesehulen. Du har tre nesemuslinger på hver siden, en øvre, en midtre og en nedre nesemusling. Den nederste nesemuslingen har i tillegg til slimhinne også en del blodkar, det er ofte denne man behandler ved conchotomi.

Nesemuslingene sin funksjon er å varme og fukte luften vi puster inn, før den kommer til nedre del av luftveiene og lungene.

Symptomer ved for store nesenuslinger

Dersom nesemuslingene blir for store vil de kunne tette for luftpassasjen gjennom nesehulen. Dette kan medføre nesetetthet og snorking. Symptomer som bedres av nesespray skyldes ofte for store nesemuslinger.

Behandling ved for store nesemuslinger - conchotomi

Conchotomi er en operasjon hvor legen, vanligvis Øre-Nese-Hals lege eller plastisk kirurg, reduserer størrelsen på nesemuslingene, vanligvis den nederste. Den vanligste behandlingen i dag er å gjøre dette ved hjelp av radiobølgekniv som varmer opp nesemuslingen og slik "brenner bort" uønsket vev. Dette medfører at nesenmuslingen blir mindre, i tillegg vil ofte slimproduksjonen i nesenuslingen avta.

Dersom det er benede strukturer som er årsaken til for store nesemuslinger må man skjære bort disse i stede for behandling med radiobølgekniv.

Neserekonstruksjon

Neserekonstruksjon er en mer komplisert operasjon hvor kirurgen gjennoppretter best mulig funksjonelt og kosmetisk resultat etter skade eller medfødt missdannelse på nesen. Den vanligste måten å utføre neserekonstruksjon er ved hjelp av vevslapper og ved hjelp av annet bindevev som bein eller brusk. 

 

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider