MMR VAKSINE

MMR vaksinen er en vaksine som beskytter mot tre sykdommer, nemlig meslinger, røde hunder og kusma. A

lle barn får tilbud om MMR vaksinen i Norge gjennom dagens vaksinasjonsprogram. Den første vaksinen gis normalt ved ca 15 måneders alder mens den andre og siste dosen gis i 6. klasse.

MMR vaksinen tilbys alle bar i Norge gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, da når barnet er 15 måneder og når barnet er ca 11 år gammelt.

Ved reise kan det være aktuelt å fremskynde vaksinasjonen, dersom barnet skal reise til land hvor det er utbrudd av melsinger. Laveste alder for vaksinasjon med MMR vaksinen er 9 måneder. Grunnen til at man normalt venter til 15 måneder er at vaksinen har bedr effekt ved denne alderen.

Hva er meslinger

Meslinger er en sykdom som skyldes meslingeviruset. Viruset har i alle tider vært en alvorlig barnesykdom som har bidratt til økt barnedødelighet. Smitte med meslingviruset gir vanligvis symptomer etter 1-2 uker, først med rennende nese og øyebetennelse (konjunktivitt), feber og hoste. Etter hvert begynner et utslett i munnen og siden et utlsett på resten av kroppen. Sykdommen vare rnormalt ca 1 uke.

Det er dessverre ikke uvanlig med komplikasjoner ved meslinger, de mest alvorlige er hjernebetennelse og lungebetennelse, som kan gi dødelig utfall.

Hva er røde hunder

Røde hunder eller rubella skyldes smittet med rubellaviruset. Røde hunder gir vanligvis bare et mildt sykdomsforløp. Grunnen til at vaksinasjon mot røde hunder inngår i MMR vaksinen og barnevaksinasjonsprogrammet er at smitte med røde hunder under svangerskap gir risiko for spredning av infeksjon til fosteret.

Dersom den gravide smittes av røde hunder undersvangerskapet gir dette en betydelig risiko for abort eller fostermissdannelser. Risikoen er størst i første halvdel av svangerskapet.

Hva er kusma

Kusma er en infeksjonssykdom som skyldes smitte med parottitt viruset. Smitte med kusma viruset gir ofte få eller ingen symptomer. Klassiske symptomer ved kusma er derimot feber som følges av hevelse i spyttkjertlene, oftet på begge sider.

Ikke uvalige symptomer er betennelse i testikler og bitestikler (orkitt og epididymitt). Betennelse i testikler kan gi nedsatt fruktbarhet og sterilitet. Også hjernehinnebetennelse og hjernebetennelse (sjelden) kan forekomme.

Mine vaksiner

Tjenesten Mine vaksiner gir deg nå tilgang til å få oversikt over dine vaksinasjoner og dine barns vaksinasjoner (under 16 år). I tillegg kan du ved denne tjenesten skrive ut vaksinasjonskort både på norsk og engelsk. Se mer om Mine vaksiner på helsenorge.

Hva er vaksine

Vaksine er en forebyggende behandling som gjør kroppen i stand til å beskytte seg selv mot sykdommen man vaksinerer seg mot. Kroppens immunforsvar beskytter oss hele tiden mot infeksjoner fra virus og bakterier omkring oss. Mange av disse sykdommene blir vi bare smittet av én enkelt gang fordi kroppen etter det første møtet med inntrengeren vil kjenne den igjen ved senere anledninger og lettere avverge angrepet uten at vi blir syke. Dette kalles immunitet.

En vaksine gjør kroppen immun mot en type infeksjon (ett virus eller en bakterie) ved at kroppen lærer seg å kjenne igjen mikroorganismen, men uten at vi trenger å bli syke. Dette skjer ved at kroppen blir utsatt for viruset enten i en svekket, ufarlig form, i død form eller blir utsatt for bare deler av viruset.

Vaksiner gir oss en stor fordel fordi vi kan bli immune mot en rekke farlige virus og bakterier uten å risikere å bli syke av det ekte, levende viruset. Vi unngår slik en rekke farlige komplikasjoner og dødsfall hvert år.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider