KONISERING

Konisering er et inngrep hvor man fjerner en liten del av livmorhalsen med laser eller elektrisk slynge.

Konisering gjøres for å fjerne celleforandringer og forhindre utvikling av livmorhalskreft

Livmorhalskreft årsaker (HPV - humant papilloma virus)

Før celler i livmorhalsen utvikler seg til kreftceller vil de gjennomgå forandringer, såkalte celleforandringer. Celleforandringene oppstår gjerne flere år før det utvikler seg kreft. Disse celleforandringene på livmorhalsen skyldes nærmest utelukkende infeksjon med et virus kalt humant papilloma virus, HPV.

HPV viruset er samme viruset som gir kjønnsvorter.

Nærmere 70 % av alle kvinner smittes med HPV i løpet av livet. I de aller fleste tilfeller vil kroppen kvitte seg med viruset i løpet av noen måneder til 2 år. I enkelte tilfeller gir derimot viruset en vedvarende infeksjon som over tid kan gi alvorlige celleforandringer på livmorhalsen. Disse celleforandringene kan så utvikle seg videre til livmorhalskreft, men denne prosessen fra celleforandringer til livmorhalskreft skjer bare hos ca 10 %.

Noen HPV virus er spesielt farlige da de gir har større tendens til å gi celleforandringer i cellene de infiserer. Spesielt gjelder dette HPV type 16 og 18, disse er årsaken til nærmere 70 % av alle tilfeller med livmorhalskreft.

Celleforandringer er forstadie til kreft og kalles CIN (cervical intreaepitelial neoplasi)

Celleforandringer er endringer i cellene som klassifiseres som forstadie til kreft. Langt i fra alle tilfeller med celleforandringer vil utvikle seg videre til kreft. Celleforandringene inndeles etter alvorlighet i tre grader, CIN 1-3.

CIN 1 og CIN 2 er minst alvorlige og går ofte tilbake helt av seg selv. CIN 3 derimot går sjelden tilbake av seg selv, men likevel er det langt i fra alle CIN 3 som vil utvikle seg videre til livmorhalskreft. Man velger likevel å behandle alle tilfeller med CIN 3. CIN 2 vil behandles i enkelte tilfeller.

Celleforandringer diagose

Celleforandringer på livmorhalsen diagnostiseres med celleprøve. Ved uttalte celleforandringer undersøkes man nærmere hos gynekolog med såkalt kolposkopi, en undersøkelse hvor gynekologen studerer livmorhalsen i mikroskop og tar vevsprøve fra områder på livmorhalsen.

Konisering - behandling ved noen former for celleforandringer

Ved alvorlige eller vedvarende celleforandringer kan man fjerne deler av livmorhalsen. Denne prosedyren kalles konisering og innebærer at man fjerner den ytterste delen av livmorhalsen med en elektrisk slynge eller en laser. Selve inngrepet gjøres oftest poliklinisk med lokalbedøvelse og tar bare ca inntil 15 minutter.

Graviditet etter konisering

Konisering gir en svakhet i livmorhalsen som gir økt risiko for tidlig fødsel ved eventuelle senere svangerskap. Barnet må i så fall forløses ved keisersnitt.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider