IVF

IVF er en forkortelse for in vitro fertilisering, også kalt "prøverør" eller prøverørsbehandling. IVF er en metode for å hjelpe par som rammes av ufrivillig barnløshet med å bli gravide. 

Under IVF behandlingen hentes ett eller flere egg ut fra kvinnen som befruktes utenfor livmoren, i et reagensrør (en glasskål). Befruktede egg gjeninnføres så tilbake til livmoren hvor det kan vokse og utvikle seg.

Ved IVF kan dine egg og din partners sæd benyttes, eller andres egg og/eller sæd.

IVF er en form for assistert befruktning

Assistert befruktning i Norge reguleres gjennom bioteknologiloven og inndeles i følgende former for behandling

Hvem kan få behandling ved IVF (assistert befruktning)?

Den vanligste årsaken til behandling med assistert befruktning eller IVF er at kvinnen i et parforhold ikke kan bli gravid på normal måte, oftest som følge av manglende eggledere eller som følge av skade på egglederne.

For å få dekket noe av utgiftene til IVF behandling kreves det at du og din partner innfrir vilkårene for behandling av ufrivillig barnløshet bestemt av bioteknologiloven, som blant annet krever at du eller din partner ikke blir gravide.

Hvordan foregår IVF?

Vanlig praksis ved IVF er at paret fyller ut og leverer søknad om behandling. Paret kalles så inn til forundersøkelse hos behandlende klinikk og man planlegger oppstart av behandling.

Nesespray er første steg i prøverørsbehandlingen

Første steg i behandlingen før IVF er medisinsk behandling for å undertrykke den normale menstruasjonssyklusen. Dette oppnår gjennom behandling med nesespray, en behandling du gjerne vil stå på i ca 2 uker.

Hormonsprøyte for å øke eggproduksjon

Når menstruasjonssyklusen er undertrykket av nesespray behandlingen vil du få en sprøyte med et hormon kalt FSH eller follikel stimulerende hormon, som øker antall som er klare for uthenting.

Undersøkelse av eggstokkene med ultralyd

I neste fase av forberedelsen til assistert befruktning vil behandlende klinikk gjøre en vurdering av eggstokkene gjennom en innvendig ultralyd, også kalt transvaginal ultralyd. Man vurderer da om det er modne egg i eggstokkene. I noen tilfeller vil man også foreta blodprøver.

34-38 timer før egguthentningen vil du få en ny hormonsprøyte for å hjelpe eggene å bli modne.

Uthenting av egg

Steg fire i IVF behandlingen er uthenting av egg. Uthenting av egg ved IVF gjøres under veiledning av ultralyd, eggene hentes ut med en tynn sprøyte via skjeden. Kvinnen trenger ikke narkose under prosedyren, men vil gjerne få lokalbedøvelse. Mannens sæd hentes ut i samme seanse.

Befruktning av eggene

Etter egguthentingen vil eggene bli befruktet i labben av donors sæd. Innen det første døgnet vil man undersøke om noen av eggene er blitt befruktet. I noen tilfeller er det nødvendig å befrukte ett egg med en sædcelle via ICSI eller intra cytoplasmic sperm injeksjon.

De befruktede eggene vil vokse og modnes noen dager i laboratoriet før de best eggene gjøres klar for å settes inn i livmoren.

Innsetting av befruktede egg

Siste steget ved prøverørsbehandling er innsetting av befruktede egg i livmoren. Gjeninnføring av befruktede egg til livmoren gjøres ved hjelp av et tynt kateter, nærmest lignende en celleprøve. Prosedyren tar kort tid og gir normalt ingen plager.

Jo flere befruktede egg man setter inn i livmoren jo større er sannsynligheten for graviditet, men samtidig øker også sannsynligheten for flerlingsvangerskap. De fleste klinikker setter derfor inn to egg per behandling.

Nedfrysning av befruktede egg

Dersom man oppnår fler enn to befruktede egg etter uthenting og befruktning vil man kunne fryse ned disse til senere bruk.

Hvor stor er sannsynligheten for å bli gravid og levende fødsel ved prøverørsbehandling (IVF)?

Sannsyligheten for å bli gravid ved hver IVF behandling er høyere jo yngre kvinnen er. Sannsynligheten er også avhengig av årsaken til den ufrivillige barnløsheten da enkelte tilstander gjør et vellykket svangerskap mer vanskelig enn andre.

Den mest informative måten å oppgi sannsynlighet for vellykket IVF behandling på er sannsynligheten for fødsel med levende foster, ikke sannsynligheten for oppnådd graviditet.

Sannsynligheten for kvinner under 35 år er ca 32 %, for kvinner 35-37 år 28 %, for kvinner 38-39 år 21 %, for kvinner 40-42 år 14 % og for kvinner 43-44 år 5 %.

Totalt sett vil ca 65 % av alle som gjennomgår IVF behandling lykkes i løpet av tre behandlinger.

Hva koster prøverørsbehandling (IVF)?

Man får dekket utgifter utover 16 642,- via Helfo dersom man innfrir kravene for prøverørsbehandling.

I tillegg til å få dekket noe av utgiftene til IVF og ICSI, det vil si kunstig befruktning utenfor kvinnens kropp, gis det også støtte til AIH / AID (inseminasjon med sæd fra partner eller kjent donor), hormonstimulering hvor befruktning skjer på naturlig måte og såkalt PGD behandling som er en genetisk testing av embryoet før det blir satt inn i livmoren.

Stønaden av utgifter overskytende 16 642,- gjelder tre forsøk per barn. Dersom flere egg blir befruktet etter èn uthentingsseanse, og noen av disse fryses ned og senere gjeninnsettes, regnes dette ikke som et nytt forsøk. Ett forsøk regnes som uthenting av egg + tilbakeføring av befruktede egg.

Dersom man foretar IVF behandlingen privat betaler man for behandling og medisiner selv. 

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider