GRØNN STÆR

Grønn stær (glaukom) er en sykdom hvor synsnerven gradvis blir skadet. Synsnerven forbinder øyet med hjernen, skade på synserven ved grønnstær gir derfor en gradvis synsnedsettelse og kan ubehandlet føre til blindhet.

Grønn stær oppstår oftest som følge av at væsken inne i øyet ikke dreneres tilstrekkelig, noe som medfører økt trykk inne i øyet og dermed skade på synsnerven.

Grønn stær er en vanlig sykdom som ofte ikke gir symptomer i tidlige stadier. Mange er derfor ikke klar over at de har sykdommen. Grønn stær rammer vanligvis mennesker i 70 og 80 årene, men kan oppstå i alle aldre.

Grønn stær (glaukom) symptomer

Ved tidlige stadier av grønn stær (glaukom) vil du selv ikke merke noe til sykdommen. Tilstanden kan derimot oppdages ved øyeundersøkelse også i tidlige stadier.

Grunnen til at man selv ofte ikke merker noe til grønn stær i startfasen er at sykdommen ofte utvikler seg svært langsomt. I tillegg er det gjerne de perifere områdene i synsfeltet som rammes først (sidesynet).

Ved langtkommet sykdom vil stadig større deler av synsfeltet ditt falle bort, i alvorlige tilfeller vil du til slutt bare kunne se ting som er rett foran deg, mens sidesynet er helt borte. Dette kalles gjerne tunnel syn.

Bortfall av sidesyn gjør at man kan få vansker med å se trappetrinn og dørkarmer. Andre kan oppleve vansker med å gå fra lyse omgivelser til mørke omgivelser.

Sjeldnere symptomer er øyesmerter, vondt i øyet eller hodepine. Noen opplever også uklart eller sløret syn.

I de fleste tilfeller rammer grønn stær begge øynene, men tilstanden kan også ramme bare det ene øyet.

Når bør du oppsøke lege?

Dersom du har mistanke om at du kan ha utviklet grønn stær eller andre øyesykdommer er det viktig å ta kontakt med lege eller optiker for videre utredning.

Ved grønn stær er det viktig å komme til behandling tidlig slik at man kan forhindre videre synstap.

Ved akutt grønn stær (se under) må lege kontaktes straks.

Ulike typer grønn stær

Det finnes ulike typer glaukom eller grønn stær

  • Den vanligste formen for grønn stær er kronisk glaukom eller kronisk grønn stær. Denne formen for grønn stær utvikles gradvis over flere år.
  • Akutt grønn stær er en mindre vanlig form som skyldes en plutselig trykkøkning i øyet. Pasienter som rammes av akutt grønn stær får gjerne symptomer som øyesmerter og hodepine og kan bli kvalme og kaste opp. Akutt grønn stær er en øyeblikketlig hjelp tilstand, ved mistanke om dette bør du kontakte lege straks.
  • Medfødt grønn stær (medfødt glaukom) er en sjelden type grønn stær som rammer barn. 
  • Sekundær grønn stær (sekundær glaukom) er grønn stær som oppstår som følge av andre sykdommer eller tilstander i øyet. Denne formen for grønn stær kan blant annet oppstå etter betennelse i øye (uveitt), blodpropp i øyet og ved øyesvulster.

Grønn stær årsaker

Grønn stær skyldes enten at trykket av væsken inne i øyeeplet er for stort eller at synsnerven på baksiden av øyet er spesielt følsom for trykket inne i øyet. Ved sistnevnte årsak er trykket i øyet "normalt", men likevel for høyt for din synsnerve.

Årsken til at trykket i øyet øker over det som er normalt og det som tåles av synsnerven er oftest redusert drenasje av øyevæsken.

Grønn stær diagnose og utredning

De fleste tilfeller av grønn stær oppdages ved rutineundersøkelser av øyet, ikke som følge av at pasienten har oppdaget symptomer på sykdommen.

Det er derfor lurt at man gjør rutinemessige øyeundersøkelser hos lege eller optiker, spesielt etter 50 års alderen, blant annet for å kunne oppdage sykdommer som glaukom i en tidlig fase.

Diagnosen grønn stær stilles på bakgrunn av følgende tester

Måle øyetrykket (tonometri)

I de fleste tilfeller med grønn stær er trykket i øyet for høyt. Øyetrykket kan måles ved en enkel test kalt tonometri. Forhøyet øyetrykk betyr at man enten har grønn stær eller at man har økt risiko for å utvikle grønn stær.

Teste synsfeltet

Det er oftest ikke sentralsynet som rammes ved grønn stær, men sidesynet. Etter hvert vil  flere områder i synsfeltet falle bort, noe som kan oppdages ved å teste synsfeltet hos lege eller optiker.

Undersøkelse av synsnerven (oftalmoskopi)

Ved oftalmoskopi, en undersøkelse av øyet gjennom forstørrelsesglass, kan legen bedømme synsnerven og se etter tegn til skader.

Undersøkelse av kammervinkelen (gonioskopi)

Vinkelen mellom hornhinnen (cornea) og regnbuehinnen (iris) kalles kammervinkelen. Det er i dette området at væsken inne i øyet dreneres ut, dersom kammervinkelen er for trang eller tett vil dette kunne påvirke drenasje av øyevæsken og slik gi økt trykk i øyet.

OCT

OCT er en bildeundersøkelse av netthinnen hvor man kan påvise skader på synsnerven

Grønn stær behandling

Tidligere var diagnosen  grønn stær ensbetydende med at man ble blind. I dag er sjansen for å bevare synet god.

Det finnes flere former for behandling mot grønn stær, inkludert øyedråper, laserbehandling og operasjon.

Øyedråper 

Øyedråper er hovedbehandlingen ved grønn stær. Det finnes flere typer øyedråper som enten virker ved å redusere produksjonen av væske inne i øyet eller ved å bedre avløpet. Man kan også kombinere ulike typer øyedråper for best mulig effekt. Øyedråpene må tas regelmessig hver dag.

Den vanligste typen øyedråper en medisin kalt betablokker. Dersom man ikke har ønsket effekt av denne vil man gjerne forsøke medisiner som kalles karbonanhydrasehemmere.

Laserbehandling

Den vanligste formen for laserbehandling ved grønn stær kalles laser trabekulektomi og et inngrep hvor øyelegen forsøker å bedre avløpet av væsken i øyet for å slik kunne redusere øyetrykket. Laserbehandling er like effektivt som øyedråper, man gir noe økt risiko for bivirkninger, blant annet utvikling av grå stær. Laserbehandling kan kombineres med øyedråper.

Operasjon

I noen tilfeller vil øyelegen anbefale operasjon som behandling ved grønn stær. Den vanligste operasjonsmetoden er trabekulektomi, som er et inngrep mot samme område som laserbehandlingen.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider