FØDSELSFORBEREDENDE KURS

Det finnes mange måter man kan forberede seg på fødselen  og det å bli foreldre på. Fødselsforberedende kurs (eller svangerskapskurs) er en av måtene som kan hjelpe deg eller dere å bli bedre forberedt til både selve fødselen på og tiden etter fødselen.

Fødselsforberedende kurs ledes oftest av jordmor, i noen tilfeller kan enten helsesøster eller fysioterapeut også delta på kursene, for å gi deg best mulig veiledning og mest mulig god informasjon.

Fødselsforberedende kurs arrangeres både av sykehus, helsestasjoner og private klinikker.

Se her for oversikt over priser og erfaringer om fødselsforberedende kurs hos jordmor.

Hvordan kan fødselsforberedende kurs (svangerskapskurs) hjelpe deg?

Deltakerene ved førdselsforberedende kurs, også kalt svangerskapskurs, er oftest førstegangsfødende mor, sammen med far. Man kan også delta alene, men dersom det er mulig vil man ofte få størst utbytte dersom begge foreldre er med på kurset.

For førstegangsfødende er fødselen et ukjent område, mange vet ikke helt hva som venter dem. De aller fleste har ikke vært med på en fødsel tidligere, men de har kanskje hørt noe fra venner eller familie eller lest noe på nettet. Litt mer kunnskap og kjennskap til det man skal gå gjennom gjør at man føler seg mindre utrygg og mer forberedt på det som skal skje.

Kunnskap om hvordan fødselen foregår, hvilke fødselsstillinger man kan velge, hvilke typer smertestillende som finnes, hvor man skal føde og hvem som skal være tilstede under fødselen vil gjøre at man føler seg tryggere og man blir gjerne bedre i stand til å takle smertene under fødselen.

De fleste har mange spørsmål og ting de lurer på knyttet til problemstillinger både før, under og etter fødselen, svangerskapskurs er en god arena for å ta opp og få svar på disse spørsmålene.

På de fødselsforberedende kursene vil man få muligheten til å møte flere andre som er i samme situasjon som deg eller dere. Kursene er derfor sosiale og man kan utveksle erfaringer, spørsmål og opplevelser både før og etter fødselen. Noen kurs har også samlinger etter fødselen hvor man kan snakke om opplevelsene man har hatt.

Hvem arrangerer fødselsforberedende kurs?

Fødselsforberedende kurs arrangeres både av det offentlige helsevesenet og av private klinikker. Mange sykehus, helsestasjoner og fødeavdelinger arrangerer slike kurs. Den Norske Jordmorforeningen arrangerer også flere fødselsforberedende kurs årlig. I tillegg finnes flere private jordmorklinikker som tilbyr kurs, både for en eller to deltagere. Prisene varierer fra klinikk til klinikk, fra en lav pris på skehus eller helsestasjon til noe dyrere hos jordmorforeningen og private klinikker.

Når er det best å gå på fødseslforberedende kurs?

Det finnes ingen eksakt fasit på når det er best for deg å gå på svangerskapskurs, dette varierer fra kvinne til kvinne. 

I de fleste tilfeller vil man derimot kanskje ha aller størst utbytte av kurset dersom man så smått begynner å nærme seg fødselen. Man er da litt mer interessert og opptatt av det som skal skje enn de første ukene av svangerskapet. Samtidig er det viktig at man ikke venter for lenge med å orientere seg om når kursene holdes, og at man melder seg på tilstrekkelig tidlig slik at man får plass. 

Skal begge foreldrene delta på svangerskapskurset?

De fleste jordmødre anbefaler at begge foreldre deltar på kurset, men det er selvsagt ikke obligatorisk at begge er med.

Fordelene ved at begge deltaar er at man sammen kan forberede seg til det som skal skje, oftest er jo også mannen med under fødselen og det vil da være en fordel om begge har mest mulig informasjon om hva som skjer når den tid kommer.

Flere klinikker arrangerer også kurs for enslige mødre.

 

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider