CELLEPRØVE

Celleprøve er en prøve fra livmorhalsen hos kvinner som tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse.

Celleprøven tas hos fastlegen, allmennlege, gynekolog eller jordmor.

Hensikten med celleprøven er å avdekke celleforandringer på livmorhalsen som kan medføre livmorhalskreft. I Norge anbefales kvinner mellom 25-69 år å ta celleprøve hvert tredje år.

Hva er celleprøve

Celleprøve er en undersøkelse av livmorhalsen eller livmortappen hos kvinner som tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse for å se etter celleforandringer på livmorhalsen som kan være forstadier til livmorhalskreft

Hvordan tas celleprøve

Celleprøven tas i forbindelse med gynekologisk undersøkelse, enten av din fastlege, annen allmennlege, gynekolog eller jordmor. Lege eller jordmor 

Pasienten sitter gjerne i en gyn stol ved undersøkelsen. Et spekulum føres inn i skjeden for å få bedre oversikt over livmorhalsen. Et spekulum er et verktøy som brukes innen medisin for å bedre oversikt over kroppsåpninger som for eksempel skjeden eller neseåpningen.

Selve celleprøven tas enten med en liten børste som skrapes forsiktig mot livmortappen og roteres frem og tilbake for å få med flest mulig celler.

Selve celleprøven gir sjelden noe særlig ubehag, men mange kvinner synes at selve den gynekologiske undersøkelsen kan være noe ubehagelig. I enkelte tilfeller kan man oppleve lett sivblødning et par timer etter undersøkelsen så det kan være luft å benytte bind like etter celleprøven.

Hva skjer etter celleprøven

Celleprøven sendes til et laboratorium for videre analyse hos patolog som er spesialist til å vurdere celler og vev i mikroskop. Svaret å celleprøven sendes fra laboratoriet tilbake til legen eller jordmoren som tok prøven, som så informerer deg. Det vil samtidig sendes et svar til kreftregisteret.

Hva skjer dersom det påvises celleforandringer

Celleprøven er en god undersøkelse til å oppdage celleforandringer som krever videre utredning og behandling. Likevel vil celleprøven gi mange falskt positive funn, det vil si at mange uten reelle celleforandringer vil få beskjed om at det er mistanke om celleforandringer ved deres prøve.

I de fleste tilfeller når mistenkes celleforandringer vil laboratoriet som har analysert prøven anbefale ny prøve for å forvisse seg om at celleforandringene er reelle. I andre tilfeller vil laboratoriet anbefale direkte videre utredning hos gynekolog med utvidet utredning, det vil si granskning av selve livmorhalsen med et instrument kalt kolposkop. Gynekologen kan da også ta vevsprøve dersom dette er nødvendig.

Hvor ofte må jeg ta celleprøve

Det anbefales at alle kvinner mellom 25-69 år tar celleprøve hvert tredje år. Grunnen til at man anbefales å ta prøve hvert tredje år er at regelmessige undersøkelser best vil kunne avdekke celleforandringer på et tidlig stadium, før de utvikler seg til alvorlig kreftsykdom. 

Utviklingen fra celleforandringer til kreftsykdom tar ofte flere år, som regel over 10 år, dette gjør at man ikke innkaller til celleprøve før 25 års alder. 

Kvinner som selv tar initiativ til å ta celleprøve minst like hyppig som kreftregisteret anbefaler, det vil si hvert tredje år, vil i denne perioden ikke motta påminnelse fra kreftregisteret om å ta celleprøver i denne perioden.

Hvorfor oppstår celleforandringer og livmorhalskreft

De aller fleste tilfeller av celleforandringer og livmorhalskreft i dag skyldes smitte med Humant pappiloma virus, HPV. HPV er et veldig vanlig virus som det finnes 150-200 varianter av. De ulike HPV variantene gir vorter på ulike steder i kroppen, både fotvorter, vorter på fingre og kjønnsvorter på hud og slimhinner på og nær kjønnsorganene. De fleste HPV varianter gir ikke alvorlige celleforandringer som kan medføre kreft.

HPV variantene som gir kjønnsvorter regnes som kjønnssykdommer og er seksuelt overførbare virus. Mange av disse HPV variantene gir ikke farlige celleforandringer, mens spesielt HPV type 16 og 18 derimot gir økt risiko for celleforandringer som kan gi kreft. I de fleste tilfeller vil kroppen kvitte seg med virusene selv i løpet av måneder til et par år, men i enkelte tilfeller klarer ikke kroppen å kvitte seg med virusene som blir værende i  cellene og kan gi alvorlige celleforandringer

HPV vaksine

I dag tilbys norske kvinner født etter 1991 vaksine mot de viktigste HPV variantene, spesielt type 16 og 18. HPV vaksinen gir god beskyttelse mot infeksjon med HPV 16 og 18 og kan dermed forhindre de fleste tilfeller av livmorhalskreft.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider