BUKPLASTIKK

Bukplastikk er en kosmetisk operasjon som fjerner overflødig hud på magen og som kan stramme opp slapphet i bukveggen.

Bukplastikk inkluderer gjerne fjerning av løs hud og overflødig hud på magen, fjerning av overflødig fettvev og eventuelt oppstramming av magemuskulaturen.

Hensikten med bukplastikk er å fjerne overflødig hud som ikke går bort ved vektnedgang eller trening. I tillegg kan man samtidig fjerne eventuelt overflødig fettvev og også stramme opp slapphet eller separasjon av bukmuskulatur som kan ha oppstått ved vektendringer eller svangerskap.

Hvem egner seg til behandling med bukplastikk?

De som egner seg aller best til bukplastikk er menn eller kvinner som har overflødig hud på magen og eventuelt slapphet eller separasjon av bukmuskulaturen. Bukplastikk vil også kunne gi gode resultater hos personer med ovennevnte problemstillinger som også har noe gjenværende fettvev på magen siden dette kan fjernes under operasjonen.

Det er også viktig at man har god helse, både fysisk og psykisk, og at man er godt kjent med både mulighetene og begrensningene ved operasjonen.

Bukplastikk er ikke en slankeoperasjon. Bukplastikk er heller ikke egnet for personer hvor hovedutfordringen er mye fett under huden og inne i magehulen, i så fall er det diett og trening eller eventuelt fettsuging av hele magen eller halve magen som er den beste løsningen.

Hvorfor bukplastikk?

Etter som vi blir eldre vil huden hos alle mennesker oppleve at huden mister noe av sin elastiske evne. Det samme gjelder også bindevev og muskulatur i bukveggen. Spesielt gjelder dette kvinner som opplever vektendringer og økt bukomfang i forbindelse med graviditet og svangerskap, men også hos menn som gjennomgår endringer i vekt vil det oppstå et overflod av hud når man går ned igjen i vekt.

Dette hudoverskuddet er det ikke mulig å trene eller slanke bort, så dersom man ønsker å fjerne hudoverskuddet må dette gjøres ved operasjon.

Mange opplever også at selve bukveggens muskulatur og bindevev blir slappere med alderen og i forbindelse med graviditet eller vektendringer av andre årsaker. Denne slappheten i bukveggen kan bidra til såkalt kulemage form. Andre opplever også at det oppstår større separasjon mellom muskulaturen i midtlinjen på magen, såkalt rectus diastase som ofte kalles brokk i magen på folkemunnen. Ved bukplastikk kan man stramme opp bukmuskulaturen og korrigere separasjonen av magemuskulaturen.

Inndeling av bukplastikk

De to hovedalternativene som finnes ved bukplastikk er om man behandler kun nedre del av magen eller hele magen, henholdsvis liten bukplastikk eller full bukplastikk. I tillegg kan full bukplastikk gjøres enten med eller uten oppstramming av bukmuskulaturen.

Liten bukplastikk

Liten bukplastikk er den beste metoden dersom man er plaget av overflødig hud i nedre del av magen, det vil si fra navlen og nedover. Ved liten bukplastikk vil man i motetning til ved full bukplastikk lage et kortere snitt i huden i nedre del av magen og man trenger ikke flytte lokalisasjonen til navlen.

Full bukplastikk

Full bukplastikk er den mest egnede metoden dersom man er plaget med overflødig hud både over og under navlen. Ved full bukplastikk lager man gjerne et lengre snitt i huden i nedre del av magen, ofte legges snittet fra hovte til hofte på tvers av nedre del av magen. Mot slutten av operasjonen løsnes navlen og settes inn på nytt sted.

Oppstramming av bukmuskulatur

Ved full bukplastikk er det vanlig at kirurgen ikke bare strammer huden på magen, men også bukmuskulaturen. Denne oppstrammingen gir en strammere mage, slankere midje og mer ungdommelig form. Ved mange klinikker er det tillegg i prisen ved full bukplastikk dersom man også ønsker oppstramming av bukmuskulatur.

Fettsuging

Uavhengig av om du skal ha liten eller full bukplastikk vil operasjonen ofte innledes med fettsuging for å fjerne overfldig fettvev i mageregionen. Ved mange klinikker er det tillegg i prisen ved både liten og full bukplastikk dersom man ønsker fettsuging i forbindelse med operasjonen.

Fleur de Lis

Ved spesielt stort hudoverskudd etter betydelig vektendringer som for eksempel ses etter slankeoperasjoner gjøres en spesiell variant av bukplastikk. Se her for mer informasjon om Fleur de lis.

Etter operasjonen

Bukplastikk regnes som et relativt omfattende plastikk kirurgisk inngrep og kan være en ganske stor belastning på kroppen din. Operasjonen gjøres alltid i narkose og tar gjerne inntil 3-4 timer. Det er vanlig å bli utskrevet etter alt fra noen få timer til et par dager etter operasjonen.

Du vil gå med en bandasje som støtter og komprimerer magen for å unngå unødig hevelse og risiko for blødning, denne må du bære gjerne et par dager. Etter dette vil du gå med et magebelte i 1-3 måneder. 

Du skal ikke drive hard fysisk aktivitet de første 1-2 månedene, dersom magemuskulaturen også er behandlet skal du vente 3 måneder før du begynner å trene igjen. 

Arrforandringer og hevelse kan vedvare i varierende grad helt inntil 1-1,5 år etter operasjonen. Etter hvert går hevelsen tilbake og arrene vil blekne av mer og mer, men forsvinner ikke helt og holdent.

Det er viktig å unngå unødig sollys på arrforandringen det første året etter operasjonen.

Hvor lenge varer effekten av bukplastikk?

Bukplastikk gir en vedvarende fjerning av hud og oppstamming av bukvegg og fjerning av overflødig fettvev. Likevel vil både hud og bukvegg i mageområdet fortsette aldringsprosessen som resten av kroppen.

Hvor raskt disse endringene skjer varierer fra person til person, men er også avhengig av fysisk aktivitet, livsstil, kosthold, røyking og alkoholforbruk. Dersom man har en sunn livsstil og unngår store vektendringer er forutsetningene best mulig for mest mulig vedvarende effekt av bukplastikken.

Kostnad ved bukplastikk - kan man få dekket behandlingen av det offentlige?

Bukplastikk kan dekkes av det offentlige dersom man etter betydelig vektnedgang har store  mengder hud som henger gir problemer som eksem, soppdannelse og sårdannelse. Man må i så fall henvises av lege til en klinikk med offentlig avtale (refusjon).

Dersom kriteriene over ikke er innfridd og man gjør bukplastikk på rent kosmetisk grunnlag betaler man for operasjonen selv. Se oversikten på helsesmart over kostand for ulike typer bukplastikk!

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider