BRYSTREDUKSJON

Brystreduksjon er en operasjon som fjerner kjertelvev, fettvev og overflødig hud fra brystene og slik reduserer bryststørrelsen.

Brystreduksjon gjøres hyppigst som behandling for plager som følge av store bryster, men kan også gjøre av primært kosmetiske årsaker.

Denne artikkelen omhandler brystreduksjon hos kvinner. For mer informasjon om brystreduksjon hos menn se her!

Hvorfor brystreduksjon?

Noen kvinner har større bryster eller utvikler større bryster gjennom livet. Økt mengde brystvev utvikles oftest i puberteten, men kan også oppstå senere i livet i forbindelse med graviditet.

Store bryster kan hos enkelte medføre en del fysiske og eventuelt psykiske plager. Speiselt kan store bryster øke risikoen for plager med smerter i rygge, nakken og skuldre etter som vekten av brystene gir en belastning den delen av kroppen som bærer vekten.

Andre er plaget med eksem og soppdannelse i hudfoldene under brystet. Tunge bryst vil også gi større trykk på BH stroppene og kan medføre smerter fra BHen. Enkelte er også psykisk plaget av at de har store bryster.

Hvem egner seg for brystreduksjon?

Dersom man er plaget av at brystene er for store (se over) kan brystreduksjon være en behandling for deg. Det er derimot en fordel at du er ferdig med graviditet siden svangerskap kan gi ytterligere vekst av brystene hos noen. I tillegg er det en fordel om du har stabil vekt, siden senere vektendring vil kunne påvirke brystenes størrelse etter operasjonen.

Den ideelle kandidaten for brystreduksjon er en kvinne med normal vekt som er frisk fysisk og psykisk og som har plager som følge av store bryster. Dersom man skal ha godt resultat av behandlingen bør man helst ikke være betydelig overvektig.

Hvordan foregår brystreduksjon?

Operasjonen gjøres i narkose og tar vanligvis 2-3 timer. Det finnes flere ulike varianter av brystreduksjon, metoden som er aller mest brukt er at kirurgen lager et snitt rundt brystvorten og videre vannrett ned til undresiden av brystet.

Gjennom snittene i huden kan kirurgen nå fjerne kjertelvev, fettvev og overflødig hud fra brystet slik at brystet får ønsket størrelse.

I noen tilfeller vil kirurgen flytte brystvorten og areola (den brune sonen som omgir brystvorten) lengre opp i ny posisjon for bedre estetisk resultat. I noen tilfeller er det også nødvendig med fettsuging for å fjerne overflødig fettvev, for mer informasjon om fettsuging bryst hos kvinner se her!.

Etter operasjonen

De første 1-2 dagene etter operasjoenn vil du ha en støttebandasje over brystene som hindrer unødig hevelse og redusrer risikoen for blødning. Bandasjen kan fjernes etter 1-2 dager, men du vil anbefales å bruke en stram, støttende sports-BH i 1-2 måneder, først både natt og dag, senere kun på dagtid.

Hevelsen og ømheten i brystene av tar de første 1-2 ukene og er ofte helt borte etter 1-2 måneder. I samme periode er det vanlig med litt endret eller nedsatt følelse i huden, men denne normaliseres også gjerne relativt raskt.

Arrforandringene vil avta og avblekes med tiden. Det er en fordel å unngå unødig soling av arrområdene det første året for å unngå at arrene blir mer synlig.

Hva er effekten av behandlingen?

De fleste som har hatt plager med rygg, nakke eller skuldre, eller plager med skjærende smerter fra BH stroppen eller eksemdannelse og soppdannelse i hudfolden under brystene, vil få mindre plager og være godt fornøyd med resultatet etter brystreduksjon.

I tillegg til selve størrelsesreduksjonen vil en brystreduksjon ofte også gi et bedre estetisk resultat enn før behandlingen. Brystet løftes gjerne til mer "ungdommelig" høyde og posisjon. Man kan si at en brystreduksjon gir et flott estetisk resultat som en bonus effekt.

Hvor lenge varer effekten av brystreduksjon?

Vevet som er fjernet fra brystet, både fettvev, kjertelvev og hud, kommer ikke tilbake. Ved videre aldring og eventuelt senere vektoppgang vil brystet likevel kunne endre størrelse og kontur. Det er derfor viktig at man holder mest mulig stabil vekt etter operasjonen for å unngå at brystene vokser og plagene kommer tilbake.

Kostnad ved brystreduksjon

Brystreduksjon gjøres først og fremst som et inngrep for å behandle plager som kan oppstå som følge av store bryster (se over). Operasjoner som gjøres av denne årsaken dekkes av staten dersom man utfører behandlingen på en klinikk med offentlig avtale (refusjon).

Dersom man utfører brystreduksjon utelukkende av kosmetisk hensyn betaler man utgiftene til behandlingen selv.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider