Del dette!
◄  HJEM

Blindtarmsbetennelse  

Blindtarmsbetennelse, også kalt appendisitt, er en akutt betennelse i blindtarmen. Betennelsen starter ved smerte i midtre del av magen, og vil gradvis forverres og bevege seg mot nedre, høyre del av magen. Andre typiske symptomer feber, kvalme og oppkast. Blindtarmsbetennelse kan oppstå i alle aldre, men er vanligst mellom 10-30 år. Hos eldre kan symptomene være mer diffuse. Behandlingen består av antibiotika eller kirgugisk fjerning av blindtarmen. 

Symptomer 

Hovedsymptomet på blindtarmsbetennelse er plutselig smerte i midtre del av magen, rundt navlen. Etter noen timer vil smerten gradvis forverre seg, og flytte seg mot nedre, høyre del av magen. Dersom man trykker på dette området, går eller hoster vil smertene forsterkes. 

Andre symptomer kan være feber, kvalme, oppkast og dårlig matlyst. Noen kan oppleve treg mage, mens andre får diaré. 

Symptomene kan variere individuelt. Spesielt eldre mennesker kan oppleve mer diffuse symptomer. Gravide med blindtarmsbetennelse kan oppleve at smertene sitter høyere oppe i mageregionen, da blindtarmen kan bli forskjøvet under graviditet. 

Årsak 

Det er ikke helt klart hva som er årsaken til blindtarmsbetennelse, men man antar at en blokkering i åpningen til blindtarmen fører til blindtarmsbetennelse.

Blokkeringen kan være på grunn av avføring eller et fremmedlegeme som sitter fast i tarmen. En infeksjon andre steder i kroppen kan også føre til at lymfeknuter hovner opp og blokkerer blindtarmen. Blokkeringen vil resultere i betennelse og helvelse i blindtarmen. 

Når bør man oppsøke lege?  

Dersom man opplever magesmerter som blir gradvis verre, bør man kontakte fastlegen eller legevakten umiddelbart. Blindtarmsbetennelse kan føre til at blindtarmen sprekker, som igjen vil føre til høyere feber og sterkere smerter. 

Symptomer på blindtarmsbetennelse kan forveksles med andre sykdommer som gastroentreritt (betennelse i mage- og tarmkanalen), forstoppelse, irritabel tarm syndrom, urinveis- eller blæreinfeksjoner, Crohn's sykdom eller infeksjon i bekkenet. 

Hos kvinner kan symptomer på blindtarmsbetennelse forveksles med ektopisk graviditet, som er graviditet utenfor livmoren, eller sterke menstruasjonssmerter. 

I alle tilfeller av sterke, akutte magesmerter bør man kontakte en lege umiddelbart. 

Diagnose 

Blindtarmsbetennelse er ikke alltid like enkelt å diagnostisere, da ikke alle opplever de typiske symptome og symptomene kan forveksles med andre sykdommer. Dersom man opplever de typiske symptomene med smerte i midtre del av magen som gradvis forverres og lokaliserst til nedre, høyre del av magen, er diagnosen ganske sikker. Man vil da bli sendt til sykehuset for behandling. 

Legen vil gjøre en grundig undersøkelse og se etter typiske tegn for blindtarmsbetennelse. Det er også vanlige å gjøre ulike testerfor å diagnosisere blindtarmsbetennelse. Disse er blant annet blodprøver for å se etter infeksjon, urinprøve for å utelukke andre sykdommer og en graviditetstest. Dersom man fortsatt er usikker på diagnosen kan man utføre ultralyd eller en CT-scan. 

Behandling 

Behandlingen av blindtarmsbetennelse er kirurgisk fjerning så fort som mulig. Fjerning av blindtarmen blir gjort gjennom kikkhullskirurgi eller åpen operasjon. Ved kikkhullskirurgi går man inn med kamera og utstyr gjennom 3-4 små hull i magen. Kikkhullskirurgi er den foretrukne metoden for å fjerne blindtarmen, da det gir raskere restutisjonstid enn åpen kirurgi. 

Noen tilfeller av blindtarmsbetennelse krever åpen operasjon. Dette kan være dersom blindtarmen allerede har sprukket og det har formet seg en byll eller masse rundt, eller at man tidligere har hatt åpen operasjon i mageregionen. 

Alle pasienter med blindtarmsbetennelse blir behandlet med antibiotika etter operasjon for å forebygge komplikasjoner. 

Komplikasjoner 

Prognosen for blindtarmsbetennelse er god dersom man får behandling. Komplikasjoner er sjeldent, men dersom en blindtarmsbetenelse ikke blir behandlet og blindtarmen sprekker, kan det føre til blodforgiftning, dannelse av en byll og bukhinnebetennelse. 

Ved sprukken blindtarm kan bakterier bli frigjort og spredt til andre deler av kroppen. Dette kan føre til bukhinnebetennelse, også kalt peritonitt. Symptomer på bukhinnebetennelse er sterke, vedvarende magesmerter, kvalme, oppkast, høy feber, hevelse i mageregionen, rask hjerterytme og kortpusthet med rask pusting. Ubehandlet bukhinnebetennelse kan føre til langvarige problemer og det kan være dødelig. Behandlingen er antibiotika. 

Sprukken blindtarm kan også føre til at det dannes en smertefull byll rundt. Denne inneholder puss og er kroppens forsøk på å bekjempe infeksjonen. Byllen kan behandles med antibiotika, men i noen tilfeller må byllen tømmes for puss.