AMD

Makula er området på netthinnen som gir oss skarpsynet. Aldersrelatert makula degenerasjon, også kalt "forkalkning", innebærer en nedbrytning av makula området og gir derved svekket skarpsyn.

Diagnosen AMD stilles av øyelege ved øyeundersøkelse og tilleggsundersøkelser.

AMD er den hyppigste årsaken til sterk synshemming hos personer over 50 år. Siden det kun er området for skarpsynet som påvirkes blir man ikke helt blind ved AMD.

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) inndeling

AMD inndeles i to typer, en våt og en tørr type. Den tørre typen utgjør de fleste tilfellene av AMD og gir en langsom nedbrystning av netthinnen og en gradvis synssvekkelse. Den våte typen AMD er mer alvorlig og utvikles raskere. I tillegg til nedbryting av netthinnen dannes det ved våt AMD nye blodårer gjennom karnydannelse. Disse nye blodårene er skjøre og lekker væske og proteiner som samles bak netthinnen.

AMD symptomer

Symptomene ved tørr AMD er gradvis synssvekkelse og dårligere fargesyn. Ved våt AMD vil man i tillegg kunne oppleve en forvrengning av rette linjer på grunn av opphopning av væske.

AMD diagnose

Diagnosen AMD stilles hos øyelege som vurderer synet og ser etter tegn til påvirkning av makula på netthinnen.

Øyelegen undersøker netthinnen med forstørrelse gjennom et såkalt oftalmoskop og utfører tilleggsundersøkelser for bedre å fremstille eventuelle skader på netthinnen og for å avsløre om det foreligger karnydannelse bak netthinnen.

AMD behandling

Ved forstadier til AMD blir man anbefalt kosttilskudd av antioksidanter, sink og kobber for å redusere sannsynligheten for videre utvikling av tilstanden.

Tørr AMD kan i tillegg til behandling med kosttilskudd i noen tilfeller behandles med laser for å fjerne gule flekker på netthinnen. Heldigvis utvikles denne tilstanden svært langsomt og de fleste kan leve et normalt liv.

Våt AMD, den mest alvorlige typen, kan behandles med laser og medisiner. Medisinsk behandling innebærer å sette inn stoffer som hemmer karnydannelsen gjennom en tynn nål inn i øyet. Denne behandlingen gir gode resultater og gjør at de fleste kan unngå ytterligere forringelse av synet og hos mange vil synet bli noe bedre igjen. I tillegg til injeksjoner brukes behandling med "varm" eller "kald" laserbehandling mot lekkende blodkar på øyebunnen. Behandlingene må ofte gjentas og det er viktig at man kommer tidlig til for best resultat.

Relaterte tjenester
Klikk for for å se tilgjengelige behandlingssteder, priser, ventetider