ANNONSE

Botox mot migrene og hodepine

Botox er et legemiddel som har vist god effekt på behandling av hodepine som kronisk migrene.

Vanligvis anbefales behandlingen dersom andre metoder ikke har gitt tilstrekkelig god effekt.

Botox mot migrene og hodepine
Illustrasjon: Botox mot migrene og hodepine
Sist oppdatert: 28. Mai 2017
Ønsker du å profilere din klinikk her? Ta kontakt for samarbeidsavtale
PROFILERT KLINIKK
Bestill time
Laser & Skin Clinic Oslo
Stenersgata 2
Priser fra 4500,-
PROFILERT KLINIKK
Bestill time
Beauty Therapy
Holbergsgt. 3
Priser fra 2900,-
PROFILERT KLINIKK
Bestill time
Derma Medica Hud og Laserklinikk
Bygdøy alle 60 B
5.0 (1 erfaringer)
Priser fra 4000,-

Sjekk priser og ventetider innen «Botox mot migrene og hodepine»

Hva er migrene?
Illustrasjon: Hva er migrene?

Hva er migrene?

Migrene er episoder med kraftig hodepine hodepine som kommer anfallsvis og varer i timer til dager. Hodepinen ved migreneanfall er typisk pulserende eller dunkende og opptrer vanligvis bare på den ene siden av hodet. Vanligvis blir hodepinen forverret av lyd, lys og fysisk aktivitet. Mange opplever derfor at de aller helst må ligge i sengen på et mørkt rom inntil migreneanfallet går over.

Man vet ikke sikkert hva som er årsaken til migrene, men man antar at migreneanfallene kan utløses eller trigges av faktorer fra omgivelsene og fra selve kroppen. Blant annet kan migreneanfallene oppstå som følge av stress, mat, drikke (som alkohol), lysstimuli og endringer i døgnrytmen.

Inntil 1 av 5 som har migrene opplever også såkalt aura. Aura er et forvarsel som oppstår i forkant av migreneanfallet. Typiske symptomer ved aura er synsforstyrrelser som at man ser lysglimt eller former og figurer i synsfeltet. Andre kan oppleve prikkinger eller stikking på hendene eller føttene.

Hva er kronisk migrene?

Kronisk migrene er hodepine i minst 15 dager per måned over 3 måneder og hvor minst 8 av hodepinetilfellene per måned ligner migrene.

Forskning har vist at behandling med botox har best effekt på kronisk migrene, men enkelte klinikker tilbyr også Botox behandling mot spenningshodepine (tensjonshodepine).

(Tjenester / behandlinger)

Hva er Botox?

Botox er en en nervegift som produseres av bakterien Clostridium botulinum. Botox gir en blokkering av nerveimpulsene til muskulatur i området hvor den blir injisert (sprøytet inn). Som følge av denne egenskapen har Botox allerede blitt benyttet innen kosmetisk medisin i en årrekke. Botox injeksjon medfører nemlig en avslapping (relaksering) av muskelgrupper og reduserer derfor synligheten av såkalte dynamiske rynker i ansiktet. Medisinen er også blitt benyttet for behandling av ufrivillige muskelkontraksjoner i øyemuskulaturen, mot overaktiv blære og ved analfissur.

På 1990 tallet oppdaget legene at mange pasienter som ble behandlet med botox for å redusere rynkene i ansiktet, opplevde tilbakegang av migreneanfall og hodepine. Legene begynte derfor å forske på om botox faktisk kunne redusere migrene og hodepine. Noen av de aller første studiene viste varierende resultater, men disse studiene var utført hos pasienter med alle typer av hodepine (tensjonshodepine, sporadiske migrene anfall og andre typer hodepine). Etter hvert fant man ut at pasienter med såkalt kronisk migrene, har størst effekt av behandling med botox.

Botox ble derfor FDA godkjent (amerikanske Food and drug administration) for bruk hos personer med kronisk migrene i 2010, noe som innebærer at medisinen både har dokumentert effekt og er trygg i bruk. Spesielt gjelder dette altså for personer som opplever minst 15 dager med hodepine per måned hvor minst 8 av disse er med migrenelignende hodepine.

Hvordan virker botox behandling mot hodepine og migrene?

Den enkle sannheten er at man ikke fullt ut vet hvordan botox reduserer plagene hos pasienter med kronisk migrene. Det finnes derimot flere teorier som forsøker å forklare virkningsmekanismen:

 1. Påvirker det trigeminovaskulære systemet. Noen antar at effekten av botox oppstår som følge av at medisinen påvirke det trigeminovaskulære systemet. Det trigeminovaskulære systemet antas å spille en sentral rolle i utviklingen av migrene anfall.
 2. Avslapper muskulatur. Andre antar at behandlingseffekten oppnås fordi botox gir en avslappende effekt på muskulaturen i hode og ansiktsområdet, og slik hindrer muskulaturen i å irritere triggerpunkter eller nerver.
 3. Blokkerer smerteimpulser. Andre forskere antar at effekten oppnås ved at botox blokkerer nervene som sender smerteimpulser fra hodet og inn til hjernen hvor smertefølelsen oppfattes.
(Tjenester / behandlinger)

Hvordan foregår behandlingen?

Botox injeksjoner mot migrene bør utføres av leger som har spesialkompetanse innen behandlingen. Vanligvis setter legen omtrent 30 små injeksjoner med Botox i hver behandling, men dette kan variere noe avhengig av dine symptomer og plager. Typisk settes injeksjonene i

 • pannen
 • tinningene
 • nakken
 • øvre del av rygg og skuldre
 • bakhodet

Selve behandlingen tar gjerne bare 8-15 minutter og du kan reise hjem nesten umiddelbart etter injeksjonene.

Hvordan er resultatet av botox behandlingen?

Behandlingseffekten av botox kan forventes allerede etter 1-2 uke. En stor andel av de som behandles opplever redusert forekomst av hodepine og at hodepinen avtar i styrke. I noen tilfeller kan det derimot være at du ikke opplever effekt av den første behandlingen, men at du etter gjentagende behandlinger opplever reduserte plager.

Effekten av botox behandlingen vil avta over tid og varer i gjennmsnitt totalt 3-6 måneder. For vedvarende effekt etter denne perioden er det nødvendig med gjentagende injeksjoner. De fleste som opplever positiv effekt av botox behandlingen får derfor injeksjoner hver 12 uke (hver 3. måned).

(Tjenester / behandlinger)

Komplikasjoner ved botox behandling mot migrene

Botox behandling mot migrene og hodepine anses som en trygg metode med lav risiko for alvorlige bivirkninger. Blant bivirkningene som kan forekomme er:

 • Blåmerker i huden. Småblødninger under huden der hvor legen sprøyter inn botox kan oppstå, men forsvinner etter få dager.
 • Hodepine og nakkesmerter. En av de vanligste bivirkningen er nakkesmerter og hodepine, disse plagene går derimot også vanligvis over etter et par dager.
 • Muskelsvakhet. I noen tilfeller kan du oppleve midlertidig muskelsvakhet i området hvor botox er blitt sprøytet inn.
 • Allergisk reaksjon. Allergisk reaksjon på botox er svært sjelden.
(Litteratur)

Hva koster botox behandling mot migrene?

Behandlingen vil variere avhengig om du går til lege med offentlig avtale (refusjon) eller til privat lege. De totale utgiftene er uansett mest avhengig av prisen på selve botox medikamentet.

Selve botox medikamentet koster 4 057,- for 200 enheter. Ved én behandling benyttes vanligvis mellom 100 til 200 enheter. For behandling mot kronisk migrene anbefaler man vanligvis at du forsøker 2-3 behandlinger med 3 måneders mellomrom.

Kostnadene til botox medisinen kan du i mange tilfeller få tilbakeført fra Helfo, men dette forutsetter at du får preparatet på blå resept. Kriteriene for å få botox på blå resept er som følger:

 • Du må ha diagnosen kronisk migrene
 • Du må ha prøvd annen forebyggende behandling på blå resept, det vil si betablokkere som Selo-Zok og Inderal
 • Du må få lege til å levere inn søknad om stønad til botox på blå resept
ANNONSE