Ultralyd bryst

Ultralyd bryst er en god undersøkelse for å diagnostisere brystkreft, uten stråling.

Ultralyd bryst brukes som et supplement til mammografi ved usikre funn og som et nyttig hjelpemiddel ved vevsprøver og cystetapping fra bryst.

Ultralyd bryst er uten stråling og et godt supplement til mammografi ved utredning av brystkreft

Ultralyd brukes innen medisin ved å fremstille vev i kroppen ved hjelp av lydbølger. Ultralyd apparatet fungerer altså som et slags ekkolodd og kan fremstille normalt vev og sykdom som svulster, kreft og blodårer uten bivirkninger som ioniserende stråling.

Ultralyd bryst er en god undersøkelse for å diagnostisere brystkreft og annen sykdom i bryst. Ultralyd bryst er spesielt god på yngre kvinner som har tettere kjertelvev og som også er mer sensitive for stråling som man utsettes for ved mammografi. Ultralyd bryst brukes som en tilleggsundersøkelse ved usikre funn ved vanlig mammografi, ved alle tilfeller av klinisk mammografi og i steden for mammografi hos yngre kvinner.

I tillegg er ultralyd svært sentral i vevsprøve og cystetapping av bryst. Både vevsprøve, finnnålsaspirasjon (FNAC) og cystetapping gjøres nesten utelukkende ultralydveiledet. Ved hjelp av ultralyd ser røntgenlegen da samtidig både forandringen i brystet man skal ta prøve fra og nålen man tar prøve med. Man kan slik være sikker på at man har tatt prøve fra det området som skal utredes.

- Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner, 1 av 10 kvinner rammes i løpet av livet

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner og rammer ca 3 000 kvinner i Norge per år. I løpet av livet får ca en av ti kvinner brystkreft. Ca 15 menn får brystkreft i Norge per år. En stor andel av kvinnene som får brystkreft i Norge får stilt diagnosen ved mammografi screening, de har altså ikke hatt symptomer på kreft når diagnosen stilles.

Behandlingen av brystkreft er operasjon hvor enten hele brystet fjernes (mastektomi) eller deler av brystet fjernes (brystbevarende operasjon). Hos noen gis supplerende cellegift og eller stråling. De fleste som behandles for brystkreft får ikke spredning av sykdommen. Hos de som rammes av spredning skjer dette via lymfebanene eller blodet, først og fremst til skjelettet, lever og lunger.

Overlevelsen ved brystkreft i Norge er i dag nærmere 80 % 15 år etter diagnosen stilles. For tidlige stadier er overlevelsen 99 %. 

Relaterte tjenester

Klinisk mammografi Klinisk mammografi med cystetapping Klinisk mammografi med vevsprøve Mammografi MR bryst
Bryst undersøkelse