Røntgen generell

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Pris og ventetid oppgitt for de fleste røntgen undersøkelser vil være lik den som er oppgitt for røntgen generell. Unntakene er mer spesialiserte røntgen undersøkelser som er mer tidkrevende og ikke alle klinikker utfører, som blant annet røntgen spiserør og magesekk og røntgen thorax attest.

Om du skal ta en type røntgen undersøkelse som ikke er oppført på helsesmart.no vil denne røntgen undersøkelsen mest trolig ha samme pris og ventetid som røntgen generell. 

Røntgenundersøkelser er mye brukt i dagens medisin for å fremstille spesielt hjerte og lunger og skjelettet i kroppen.

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi). 

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd.

Relaterte tjenester

Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon
Røntgen