Røntgen

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

Røntgen er et nyttig verktøy, spesielt ved mistanke om lungebetennelse, hjertesvikt, brudd og slitasjegikt.

Røntgenundersøkelser er fremdeles blant de mest vanlige av alle bildediagnostiske undersøkelser, inkludert ultralyd, MR, CT og PET.

Hvorfor røntgen undersøkelse?

Den kanskje vanligste årsaken til røntgen undersøkelse i dag er å se etter brudd ved akutt skade. Røntgen er gjerne den eneste bilde undersøkelsen som trengs for å bekrefte eller avkrefte brudd dersom man har falt og slått seg på håndleddet eller man har tråkket over i ankelen.

Dersom røntgen undersøkelsen påviser brukk vil man i de fleste tilfeller ha tilstrekkelig informasjon til å velge optimal behandling som operasjon eller gipsing. Dersom røntgen ikke viser brudd vil man i de fleste tilfeller være trygg på at det ikke har skjedd en skade på skjelettet.

Røntgen er en svært vanlig undersøkelse dersom man ønsker å fremstille hjertet og lungene, også kalt røntgen thorax eller "lungerøntgen". Røntgen av lungene er ikke like nøyaktig som CT av lungene, men er mer tilgjengelig enn CT og gir lavere stråledose.

Blant de viktigste sykdommene man ser etter ved lungerøntgen er lungebetennelse og hjertesvikt. I tillegg kan lungerøntgen påvise blant annet væske på lungene, lungekreft og KOLS.

Røntgen er en god undersøkelse for å fremstille leddkonturene i kroppen og er derfor et nyttig verktøy ved utredning av leddsmerter. Spesielt er røntgen godt egnet til å påvise slitasjegikt (artrose), både i knær, hofte og fingerledd.

Røntgen kan også påvise forandringer som oppstår i leddene ved leddbetennelse (artritt). Disse betennelsesforandringen i skjelettet kommer gjerne senere enn betennelsesforandringer i bløtdelene, som kan påvises ved ultralyd og MR.

Hva undersøker man med røntgen?

Røntgen er et svært nyttig hjelpemiddel i dagens medisin og brukes nærmest hele døgnet på alle sykehus i Norge.

Mer avanserte undersøkelser gjøres nå med CT, MR, PET og ultralyd, men vanlig røntgen undersøkelser står fremdeles for en svært stor del av bildediagnostiske undersøkelser som gjøres.

Vanlig røntgen brukes nå først og fremst til fremstilling av skjelettet i kroppen og til vurdering av lungene. Blant de mest brukte røntgen undersøkelser på dagens sykehus og poliklinikker er 

Mer om røntgen

Røntgenundersøkelser er mye brukt innen diagnostikk i dagens medisin. Det finnes flere typer røntgenundersøkelser, inkludert vanlig ordinær røntgen undersøkelse (som røntgen thorax eller røntgen håndledd), røntgenundersøkelse under gjennomlysning og mer avanserte undersøkelser som CT (computer tomografi).

Røntgenstrålene ble oppdaget av Conrad Røntgen i 1895. Conrad Røntgen oppdaget raskt at røntgenstrålene kunne brukes til å fremstille skjelettets til levende mennesker og siden den gangen har røntgenstrålene vært mye benyttet til å fremstille vev og organer innen medisin.

Ved vanlig, konvensjonell røntgenundersøkelse dannes bildene på følgende måte: Et bilderør skyter røntgenstråler/elektroner mot en røntgenfilm. Røntgenstrålene sverter filmen slik at den blir mørk. Pasienten eller deler av pasienten som skal undersøkes plasseres mellom røntgenrøret og filmen. Ulike deler av pasientens kropp hindrer røntgenstrålene i ulik grad fra å treffe røntgenfilmen bak pasienten. Dette gjør deller av røntgenfilmen blir lysere enn andre deler og det dannes et bilde av pasientens vev på røntgenskjermen bak pasienten. For eksempel vil pasientens skjelett endre røntgenstrålene i svært stor grad fra å trenge gjennom til skjermen bak pasienten, mens pasientens lunger som er fulle av luft vil endre røntgenstrålene i mindre grad.

Konvensjonelle røntgenundersøkelser brukes i dag innen medisin først og fremst til avbildning av brysthulen med hjerte og lunger (røntgen thorax) og pasientens skjelett som røntgen ankel og røntgen håndledd.

Røntgen ankel Røntgen arm Røntgen fot Røntgen generell Røntgen hofter Røntgen hånd og fingre Røntgen håndledd Røntgen kne Røntgen legg Røntgen lår Røntgen rygg og nakke Røntgen skulder Røntgen spiserør og magesekk Røntgen thorax Røntgen thorax dykkerattest

Relaterte tjenester

Kiropraktor, første konsultasjon PET-CT Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd hals, Røntgenlege CT undersøkelse MR undersøkelse
Bildediagnostikk