PET-CT hjerne

PET-CT hjerne er en kombinasjon av nukleærmedisinsk undersøkelse (PET) og undersøkelse basert på røntgenstråler (CT). PET-CT gjøres for å påvise kreft, vurdere behandlingen av kreft og ved mistanke om tilbakefall av kreftsykdom. PET-CT kan også være nyttig i diagnostikken av demens

PET-CT hjerne kan skille mellom tilbakefall og arrvev etter operasjon for hjernesvulst

PET-CT hjerne kan i enkelte tilfeller benyttes hos pasienter som er operert for ondartet hjernesvulst. I noen tilfeller kan det være vanskelig å skille tilbakefall av hjernesvulsten fra arrvev, men PET-CT gjøre det enklere å skille disse fra hverandre.

PET-CT hjerne kan være til nytte i diagnostikk av demens

PET-CT hjerne kan også benyttes i enkelte tilfeller ved utredning av demens på tidlig stadium og kan hjelpe å skille ulike demenstyper i fra hverandre. Indikasjonene for PET-CT hjerne ved demens vil kunne være ved lett kognitiv svikt (lettgradig demens) for å avklare diagnosen, og ved kjent demens for å bestemme type demens.

Ved PET-CT undersøkelse kombinerer man PET og CT skannere (positron-emisjonstomografi og computertomografi). Bilder fra PET delen av undersøkelsen avslører aktivitetsnivået i kroppens celler. Kreftceller er gjerne mer aktive enn andre celler, derfor kan PET undersøkelse påvise kreftceller. CT delen av undersøkelsen brukes for å lokalisere hvor i kroppen eventuelle kreftceller befinner seg. I det kombinerte PET-CT apparatet skjer det en automatisk bildesammensmelting mellom PET og CT bildene.

Før PET-CT undersøkelsen blir det sprøytet et radioaktivt stoff i blodårene, vanligvis en radioaktiv variant av druesukker. Det tar omtrent 45 minutter for dette stoffet og fordele seg i kroppen før selve undersøkelsen da kan starte. Undersøkelsen er ikke smertefull.

PET-CT kan påvise kreftvev før, under og etter behandling

PET-CT undersøkelsen kan være nyttig for å utrede mistanke om spredning av kreft, stille diagnosen kreft, skille arrvev fra gjenvekst av kreftceller og å skille godartede fra ondartede svulster.

Relaterte tjenester

CT caput CT caput med kontrast MR caput MR caput med kontrast PET-CT halvkropp PET-CT prostata
PET-CT