PET-CT halvkropp

PET-CT halvkropp er en kombinasjon av nukleærmedisinsk undersøkelse (PET) og undersøkelse basert på røntgenstråler (CT). PET-CT gjøres for å påvise kreft, vurdere behandlingen av kreft og ved mistanke om tilbakefall av kreftsykdom

PET-CT halvkropp kan påvise tilbakefall etter behandling for kreft

PET-CT halvkropp benyttes i enkelte tilfeller ved mistanke om tilbakefall av kreftsykdom etter behandling. PET-CT halvkropp kan også benyttes som ledd i utredning før behandling eller som kontroll i behandlingsforløpet av prostatakreft.

Ved PET-CT undersøkelse kombinerer man PET og CT skannere (positron-emisjonstomografi og computertomografi). Bilder fra PET delen av undersøkelsen avslører aktivitetsnivået i kroppens celler. Kreftceller er gjerne mer aktive enn andre celler, derfor kan PET undersøkelse påvise kreftceller. CT delen av undersøkelsen brukes for å lokalisere hvor i kroppen eventuelle kreftceller befinner seg. I det kombinerte PET-CT apparatet skjer det en automatisk bildesammensmelting mellom PET og CT bildene.

Før PET-CT undersøkelsen blir det sprøytet et radioaktivt stoff i blodårene, vanligvis en radioaktiv variant av druesukker. Det tar omtrent 45 minutter for dette stoffet og fordele seg i kroppen før selve undersøkelsen da kan starte. Undersøkelsen er ikke smertefull.

PET-CT kan påvise kreftvev før, under og etter behandling

PET-CT undersøkelsen kan være nyttig for å utrede mistanke om spredning av kreft, stille diagnosen kreft, skille arrvev fra gjenvekst av kreftceller og å skille godartede fra ondartede svulster.

Relaterte tjenester

PET-CT hjerne PET-CT prostata
PET-CT