MRCP

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MRCP er en MR undersøkelse som fremstiller lever, galleganger og bukspyttkjertelen.

MRCP er spesielt nyttig til å fremstille sykdom i gallegangene, galleblæren og bukspyttkjertelen. 

Hvorfor MRCP?

MRCP, en forkortelse for Magnetic Resonance Cholangiopancreatography, er den mest nøyaktige bildeundersøkelsen av gallegangene og gangsystemet i bukspyttkjertelen (pankreas).

Ved mistanke om sykdom i galleveiene eller i pankreas (bukspyttkjertelen) sitt gang system er utredning med bildediagnostikk nyttig. Ultralyd lever og galleganger vil i mange tilfeller være tilstrekkelig for å utelukke eller påvise sykdom i lever og galleganger. I noen tilfeller vil det likevel være nyttig å supplere med MR undersøkelse av gallegangene, såkalt MRCP. MRCP gir en mer detaljert fremstilling av galleveier og pankreasgangen enn annen bildediagnostikk.

Tilstander som kan utredes med MRCP er blant annet

  • Stein sykdom i galleveiene (gallestein)
  • Galleblærebetennelse
  • Bukspyttkjertel betennelse
  • Kreft i galleveier og bukspyttkjertel (cholangiocarcinom og pankreaskreft)
  • Strikturdannelser i galleveiene
  • Skade på galleveine etter traume
  • Medfødte missdannelser
  • Kronisk betennelse i bukspyttkjertelen (kronisk pankreatitt)
  • Primær skleroserende cholangitt

Hva er funksjonen til galleblæren og gallegangene?

Levercellene produserer gallevæske. Gallevæsken inneholder avfallsstoffer som skal skilles ut av kroppen og gallesalter som bidrar til fordøyelsen av fett i tarmen. Gallen skilles ut gjennom gallegangene i leveren (de intrahepatiske gallegangene) og videre til galleblæren hvor gallen lagres midlertidig.

Galleblæren, som er en sekk som ligger like inntil leveren, tømmer så gallen videre ut gjennom gallegangene utenfor leveren (de ekstrahepatiske gallegangene) og ut i tarmen. Galleblæren tømmer innholdet sitt gjerne i forbindelse med måltid for å bedre fordøyelsen av fett i tarmen.

MRCP ved gallestein og steinsykdom i gallegangene

Gallestein er steinsykdom i galleblære eller galleveiene. Gallestein ses hos inntil 10-20 % av befolkningen, men bare 20 % får symptomer eller plager.

De vanligste plagene ved gallestein er gallesteinsanfall med kraftige smerter i øvre høyre del av magen som varer fra 30 minutter til 5-6 timer. I kompliserte tilfeller kan galleblæren bli betent, såkalt galleblærebetennelse (cholecystitt). Cholecystitt er en alvorlig tilstand som må behandles med antibiotika.

I noen tilfeller kan steinen sitte i gallegangene og hindre passasje av galle ut av leveren, et slikt passasjehinder kalles cholestase, og er en farlig tilstand som gjør at gallen hoper seg opp i blodet og gir gulsott. Obstruksjon av gallegangene kan også medføre infeksjon i gallegangene (cholangitt) som er en alvorlig infeksjonstilstand.

MRCP er en svært god undersøkelse for fremstilling av steinsykdom i galleblære og galleganger og kan med høy nøyaktighet påvise eller utelukke steinsykdom eller annen sykdom i gallegangene.

Ved påvist steinsykdom som obstruerer gallegangene kan det være aktuelt å fiske denne ut med ERCP (endoskopisk retrograd cholangio pancreatografi).

Mer om MR undersøkelse

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulemper ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd abdomen, Røntgenlege Ultralyd lever og galleblære, Røntgenlege CT abdomen CT abdomen med kontrast MR abdomen MR lever
MR undersøkelse