MR undersøkelse

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR er en svært nyttig undersøkelse i dagens medisin hvor kroppen fremstilles uten røntgenstråler, men med kraftige magnetfelt

Vanlige MR undersøkelser er MR av hodet, rygg, skulder, kne og prostata.

MR undersøkelse er svært nyttig og stadig mer brukt ved utredning og behandling i dagens medisin

Hvorfor MR undersøkelse?

MR undersøkelse er en nyttig undersøkelse som kan avdekke en rekke sykdommer og tilstander i kroppen. Blant de vanligste MR undersøkelsene er MR av rygg, MR av hode og MR av kne, men MR har blitt stadig mer sentral ved en rekke problemstillinger og benyttes i større og større omfang i dagens medisin.

MR hode (caput)

MR av hodet er den aller mest nøyaktige bilde undersøkelsen av hodet. MR av hodet kan avdekke hjerneslag, hjernesvulst, hjernehinnebetennelse, multippel sklerose og finne årsaken til epilepsi.

MR rygg

MR er den beste undersøkelse av ryggen og er den foretrukne undersøkelsen ved mistanke om prolaps i ryggen. MR av ryggen kan fremstille prolaps i mellomvirvelskivene, brudd i ryggen, kreftsvulster i ryggen og ms forandringer i ryggmargen.

MR kne

MR av kneet er den mest nøyaktige bilde undersøkelsen av kneleddet. Spesielt gir MR av kneet god fremstilling av korsbånd, leddbånd, brusken og meniskene i kneleddet, noe man ikke får fremstilt ved røntgen kne eller CT kne.

MR prostata

MR er de senere årene blitt en nyttig undersøkelse av prostata hos menn. MR av prostata kan både oppdage kreft i prostatakjertelen, veilede vevsprøve av prostata og gir nyttig informasjon om utbredelsen av kreft i prostatakjertelen, noe som er viktig når man skal planlegge behandling.

MR tynntarm

MR tynntarm er sammen med ultralyd tarm de beste bilde undersøkelsene av tynntarmen. Bare deler av tynntarmen kan vurderes ved koloskopi og gastroskopi, bilde undersøkelser som MR er derfor ekstra viktige dersom man mistenker sykdom i tynntarmen som kreft eller Crohns sykdom.

MR hjerte

MR av hjertet er en nyttig undersøkelse når man skal vurdere selve hjertemuskulaturen. 

MR skulder

MR av skulderen gir mye informasjon om tilstanden i skulderleddet. MR kan fremstillle betennelse i senene i skulderleddet, væske i slimposene i skulderleddet, skade på leddleppene i skulderen. MR gir også god informasjon om det er tranghet (impingement) i skulderleddet, en vanlig årsak til skulder operasjon.

Mer om MR undersøkelse

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulemper ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

MR abdomen MR albue MR albue med kontrast MR angiografi med kontrast MR angiografi uten kontrast MR ankel og fot MR ankel/fot med kontrast MR artografi MR bekken og hofter MR bekken og hofter med kontrast MR caput MR caput med kontrast MR generell MR generell med kontrast MR hals (collum) MR hals (collum) med kontrast MR hjerte MR hånd og håndledd MR hånd/håndledd med kontrast MR kne MR kne med kontrast MR lever MR nakke MR nakke med kontrast MR prostata MR prostata med kontrast MR rygg MR rygg med kontrast MR skulder MR skulder med kontrast MR tynntarm MRCP

Relaterte tjenester

PET-CT Røntgen Ultralyd, Røntgenlege CT undersøkelse
Bildediagnostikk