MR rygg

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR av ryggen er den beste bilde undersøkelsen for de fleste tilstander i ryggen.

MR ryggen kan påvise sykdom i ryggvirvlene som beinmargskreft, sykdom i mellomvirvelskivene som prolaps og i ryggmargen som multippel sklerose. 

Hvorfor MR rygg?

Med unntak av ved akutt skade av ryggen, hvor røntgen rygg og CT rygg er de mest anvendte bildediagnostiske undersøkelsene er MR rygg den beste undersøkelsen for vurdering av strukturene i ryggen forøvrig.

MR rygg kan påvise prolaps, spinal stenose, kreft i skjelettet og MS

Den vanligste årsaken til MR av ryggen er dersom man mistenker utvikling av prolaps i ryggen. Andre tilstander hvor MR av ryggen er viktig i utredningen er ved mistanke om beinmargskreft (myelomatose) og ved mistanke om multippel sklerose (ms).

Viktige indikasjoner for MR av ryggen

 • Ryggsmerter med utstråling som vedvarer flere uker
 • Smerter i ryggen om vedvarer, gjerne noen måneder
 • Ryggsmerter hos pasient med benskjørhet
 • Ryggsmerter hos pasient med kreftdiagnose
 • Ryggsmerter ved endret følsomhet eller styrke i armer eller bein
 • Ryggsmerter med samtidig mistanke om infeksjon
 • Ryggsmerter og reumatiske tilstander som påvirker allmenntilstanden

MR rygg ved mistanke om prolaps

Prolaps innebærer at en mellomvirvelskive i ryggsøylen buker bakover mot både ryggmargen og mot nerverøttene som utgår fra ryggmargen.

Skivebukningen eller prolapset skaper en betennelsesreaksjon som irriterer nerven den buker bakover mot og dette kan skape lokale ryggsmerter. I tillegg vil smertene ofte stråle nedover mot låret, kneet eller foten, tilsvarende den delen av kroppen som den irriterte nerven forsyner.

Prolaps i ryggsøylen er klart vanligst i nedre del av lenderyggen. Nervene som utgår fra lenderyggen forsyner beina, prolaps i lenderyggen gir derfor ofte utstrålende smerter mot en av beina som ved isjias. I tillegg kan det oppstå svakhet og nummenhet i skulderen og hånden.

MR av ryggen er den beste undersøkelsen for å påvise eller utelukke at du har prolaps. Dersom man påviser prolaps i ryggen som gir betydelige plager kan det i noen tilfeller være aktuelt å operere bort prolapset for å avlaste nerven.

Akutte ryggsmerter rammer de fleste en eller flere ganger i livet

Ryggsmerter, spesielt i nedre del av ryggen, er svært vanlig forekommende og den største delen av befolkningen vil faktisk oppleve en eller flere episoder med akutte ryggsmerter i løpet av livet. I de fleste tilfeller vil ryggsmertene derimot gå over etter 4-6 uker og trenger ikke utredning med MR rygg eller behandling med operasjon. Behandlingen innebærer i denne perioden

 • Unngå sengeleie så langt dette lar seg gjøre
 • Smertestillende som Volatren og paracet
 • Eventuelt varmebehandling
 • Tidlig aktivitet og opptrening når smertene avtar 
 • Operasjon uten samtidig påvirkning av følelse eller styrke i armer eller bein gir ofte ingen bedring av ryggsmertene, men kan være aktuelt ved invalidiserende ryggsmerter

Mer om nakken og ryggen

Ryggen består av virvelsøylen, ryggmargen og nervene som utgår fra ryggmargen. Virvelsøylen bygges opp av ryggvirvlene og mellomvirvelskive mens ryggmargen ligger i ryggkanalen bak ryggsøylen.

Ryggen inndeles i 7 nakkevirvler, 12 brystvirvler, 5 lendevirvler, korsbeinet og halebeinet.

MR nakke fremstiller alle disse strukturene på de 7 nakkevirvlene på en god måte og kan slik påvise sykdom i ryggvirvlene som skjelettmetastaser (kreft i skjelettet), prolaps fra en mellomvirvelskive, trang ryggkanal (spinal stenose) og sykdom i ryggmargen som ved MS (multippel sklerose).

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Fysioterapi, første konsultasjon Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon MR nakke MR nakke med kontrast MR rygg med kontrast Røntgen rygg og nakke
MR undersøkelse