MR lever

MR lever er en svært god undersøkelse for å oppdage og vurdere svulster og forandringer i leveren.

MR av leveren kan utelukke kreft i leveren og er nyttig dersom man trenger å avklare forandringer og svulster i leveren som er blitt påvist ved ultralyd lever og CT abdomen.

Hvorfor MR lever?

MR av leveren gir en unik mulighet til å oppdage forandringer og svulster i leveren og å karakterisere allerede oppadgede svulster i leveren.

MR lever er sjelden den første bilde undersøkelsen man benytter ved utredning av leveren. Ultralyd lever og CT abdomen vil i de fleste tilfeller avklare om det finnes svulster, fettlever eller andre sykdommer i leveren.

I noen tilfeller vil likevel MR lever være nyttig for ytterligere informasjon, for eksempel dersom man har påvist en eller flere svulster i leveren som man ikke er sikker på hva representerer. 

MR lever kan påvise og utelukke sykdom som leverkreft

MR lever, gjerne med intravenøs lever spesifikk kontrast, har svært høy nøyaktighet på å utelukke og å påvise forandringer i leveren og også å kunne si hva disse forandringene mest sannsynlig er.

Den vanligste forandringen i leveren er cyster, små væskesekker. Cyster i leveren er helt godartede og trenger ingen oppfølgning. Den vanligste svulsten  i leveren er hemangiom. Hemangiomer er også helt godartede og trenger ingen oppfølgning eller behandling.

MR lever kan i de aller fleste tilfeller avklare om en forandring i leveren er godartet eller ondartet.

De fleste ondartede svulster i leveren er kreft som har spredd seg fra andre organer. Leverkreft kan derimot også oppstå i leveren, slike svulster kalles HCC eller hepatocellulært carcinom).

Noen viktige indikasjoner for MR lever er

  • Nærmere avklaring av forandringer påvist ved ultralyd eller CT
  • Påvise eller utelukke forandringer i lever 
  • Oppfølgning av kjente forandringer i leveren
  • Oppfølgning av skrumplever og av HCC

Fordeler ved MR lever

Fordelene med MR lever er detaljert, høyoppløselig fremstilling av leveren.

MR lever er en undersøkelse med høy nøyaktighet, men er tidkrevende

MR lever gir også gode muligheter til å skille mellom ulike vev og ulike svulster i leveren. Leverspesifikk kontrast gir ytterligere muligheter til å skille ulike vev og svulster.

En fordel med MR fremfor CT er at MR undersøkelsen er helt uten ioniserende stråling, i motsetning til ved CT undersøkelse.

Ulemper ved MR lever

Ulempene ved MR av leveren er at undersøkelsen er tidkrevende, den tar typisk mye lengre tid enn både ultralyd og CT undersøkelse.

I tillegg er kapasiteten på MR undersøkelser i Norge mye lavere når det gjelder MR enn for CT og ultralyd.

Mer om leveren

Leveren er den største kjertelen i kroppen og veier inntil 2 kg. Leveren ligger i øvre høyre del av mageregionen, like under ribbene på høyre side. Leverenhar er et av organene i kroppen som oftest rammer av spredning av kreft fra andre organer, spesielt fra andre organer i bukhulen som tarm og bukspyttkjertel.

Mer om MR undersøkelse

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulemper ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd abdomen, Røntgenlege Ultralyd lever og galleblære, Røntgenlege CT abdomen med kontrast MR abdomen
MR undersøkelse