MR hånd og håndledd

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR hånd og håndledd kan være nyttig ved mistanke om brudd på båtbeinet i håndroten eller ved utredning av leddbetennelse i håndroten (artritt).

MR håndog håndledd

MR hånd/håndledd er gjerne ikke den første bildediagnostiske undersøkelsen ved utredning av smerter eller etter skade på hånd eller håndledd.

Ved behov for bildediagnostikk gjøres gjerne røntgen hånd/håndledd og i noen tileller CT hånd/håndledd.

Ved enkelte problemstillinger som blant annet mistanke om brudd i båtbeinet (scafoid / os naviculare) uten funn ved vanlig røntgen, eller ved utredning av skader på bløtdelene i håndleddsregionen, samt ved utredning av betennelse i ledd i håndledd og fingre (artritt) vil MR hånd/håndledd kunne gi supplerende verdifull informasjon for sikrere diagnose og bedre behandling.

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Fysioterapi, første konsultasjon Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd hånd, Røntgenlege CT hånd/håndledd CT hånd/håndledd med kontrast MR hånd/håndledd med kontrast Røntgen hånd og fingre Røntgen håndledd
MR undersøkelse