MR hals (collum)

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR hals (MR collum) er en god undersøkelse av organene i halsen.

MR hals brukes i utvalgte tilfeller som et supplement til ultralyd hals og CT hals ved utredning av sykdom i halsregionen som kul på halsen, kreft i munnhule og nese og bløtdelssvulster som sarkom i halsen

MR hals (collum) 

MR hals (collum) fremstiller bløtdelene i hals regionen godt og er spesielt god på å skille de ulike vevene som muskulatur, spyttkjertler og lymfevev i fra hverandre og å skille disse fra sykdom (patologi).

MR hals (collum) er ikke den første undersøkelsen man gjør ved mistenkt sykdom i halsregionen som nyoppstått kul på halsen eller utredning av svulster eller kreft i halsregionen, men er et nyttig supplement i utvalgte tilfeller. Indikasjoner for MR hals (collum) som et supplement i diagnostikken kan være aktuelt ved

  • utredning av kul på halsen
  • utredning kreft og svulster i halsområdet
  • svulst eller kreft i spyttkjertel
  • betennelse i halsregionen med bylldannelse (abscess)
  • svulster i kjeven som sarkom

Den vanligste tumoren i den store spyttkjertelen er pleomorft adenom

Vi har to store spyttjertler i kinnregionen (parotis) og to store spyttkjertler under underkjeven (submandibularis). I tillegg ligger flere små spyttkjertler fordelt blant annet i nesehulen og svelget.

Den vanligste tumoren eller svulsten i den største spyttkjertelen, partois, er et såkalt pleomorft adenom. Pleomorft adenom forekommer nesten alltid i parotis. De fleste svulster i parotis er godartede, mens de fleste svulster i de små spyttkjertlene er ondartede. Utredningen gjøres hos spesialist i øre nese hals (ØNH lege).

I tillegg til vevsprøve gjøres gjerne ultralyd hals og eller CT hals og MR hals. Behandlingen er kirurgi.

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd hals, Røntgenlege CT hals CT hals med kontrast MR hals (collum) med kontrast
MR undersøkelse