MR caput

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR caput (MR hode) er den beste undersøkelsen for vurdering av hjernen.

MR caput kan er en sentral undersøkelse blant annet ved utredning av hjerneslag, mistanke om hjernesvulst, MS (multippel sklerose), betennelse i hjernen og ved utredning av demens.

Hva er MR caput eller MR av hodet?

MR caput er en bildediagnostisk undersøkelse av hodet og hjernen. MR caput er en svært nøyaktig undersøkelse av hjernen og den beste undersøkelsen for utredning av sykdommer og tilstanden i hjernen ved mange problemstillinger.

MR caput gjøres ved hjelp av radiobølger og magnetfelt og er uten røntgenstråler.

Hvorfor MR caput?

MR av hodet er for de fleste sykdommer i hjernen og hodet den aller beste undersøkelsen av hjernen og utgjør sammen med CT caput de viktigste bilde undersøkelsene av hodet.

MR av hodet benyttes ved utredning av mange symptomer og tilstander hvor legen mistenker sykdom i hjernen eller hodet. Blant de aller vanligste grunnene til MR av hodet er ved utredning av hjerneslag og ved mistanke om hjernesvulst.

Under finner du flere andre vanlige indikasjoner for å gjøre en MR undersøkelse av hodet:

 • Utredning av hjerneslag
 • Påvise og vurdere størrelsen av hjerneinfarkt
 • Påvise og kontrollere hjerneblødning
 • Utredning og kontroll av hjernesvulst
 • Utredning ved mistanke om sinusvenetrombose (blodpropp i venene i hodet)
 • Utredning av hodepine
 • Utredning av hypofysen
 • Påvise og kontrollere MS (multippel sklerose)
 • Utredning ved demens
 • Påvise hjernemetastaser
 • Påvise betennelse i hjernen (encefalitt)
 • Utredning ved epilepsi
 • Sykdom i øyehulen  som synsnervebetennelse

MR caput ved hjerneslag

MR caput er svært nyttig ved utredning av pasienter med spørsmål om hjerneslag siden man ved undersøkelsen på en sikker måte kan påvise eller utelukke hjerneinfarkt. Samtidig får man vurdert omfanget av hjerneinfarktet som sier mye om prognosen for pasienten videre.

MR caput ved hjernesvulst

MR caput er den beste undersøkelsen for å påvise og utelukke hjernesvulst og er også den foretrukne undersøkelsen ved kontroll etter behandling av hjernesvulst.

MR caput ved MS (multippel sklerose)

Hos pasienter som utredes for MS (multippel sklerose) eller hos pasienter med etablert MS er MR caput og MR av ryggmargen en svært sentral undersøkelse. Funn ved MR caput er en del av kriteriene for å kunne stille MS diagnosen, i tillegg til symptomer på MS og kliniske funn hos nevrolog.

MR caput ved epilepsi

MR caput inngår som en viktig del av utredningen hos pasienter med epilepsi for å kunne påvise om det foreligger noen bakenforliggende grunn til epilepsien som utviklingsforstyrrelser i hjernen, gjennomgått hjerneslag eller hjernetumor. 

Mer om MR undersøkelse

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulemper ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon CT bihuler CT caput CT caput med kontrast MR caput med kontrast
MR undersøkelse