MR bekken og hofter

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR bekken og hofter fremstiller hofteleddene, bekkenleddene, nerver og muskulatur i bekkenet og sykdomsprosesser i disse strukturene svært godt.

Ved usikkerhet omkring diagnosen etter vanlig røntgen vil MR bekken og hofter kunne være en nyttig undersøkelse for å finne årsaken til plagene.

MR bekken og hofter fremstiller muskel og skjelettsystemet i bekkenet svært godt

MR bekken og hofter er en MR undersøkelse med fokus på å diagnostisere og følge sykdommer og tilstander som kan oppstå i muskel og skjelettsystemet i bekkenet, i motsetning til for eksempel MR prostata og MR rektum som er undersøkelser som er spesialdesignet til å vurdere henholdsvis prostata og rektum. 

Syddomstilstander i muskel og skjelettsystemet i bekkenet affiserer hyppigst hofteleddene, leddene i bekkenringen som IS leddene og muskulatur og senefester.

Hvorfor MR bekken og hofter?

Vanlige årsaker til smerter i bekkenet hvor MR bekken og hofter kan være indisert i utredningen, i tillegg til andre bildediagnostiske undersøkelser som røntgen hofter og CT bekken og hofter er blant andre

  • slitasjegikt i hoftene (cox artrose)
  • betennelse i IS leddene som ved Bektherevs (sacroilitt)
  • infeksjon i leddene (infeksiøs artritt)
  • klem på nerver i bekkenregionen, feks isjias nerven
  • osteomyelitt (infeksjon i beinvevet)
  • senebetennelser som ved blant annet psoas tendinitt
  • slimpose betennelse som ved psoas bursitt
  • impingement
  • avaskulær nekrose

Hofteartrose eller cox artrose er den vanligste formen for slitasjegikt og kan påvises tidlig ved MR bekken og hofte

Artrose eller slitasjegikt er en sykdomstilstand hvor brusken i leddene, den glatte hinnen på overflaten i av knoklene som sikrer bevegelighet i leddene, gradvis blir brutt ned.

Artrose medfører at bein knoklene i leddet kommer i kontakt med hverandre og det dannes friksjon og betennelse. Hofteleddet er det leddet i kroppen hvor artrose forekommer hyppigst, tilstanden kalles også cox artrose.

Symptomene ved cox artrose er smerter i lysken og låret som oppstår ved starten av aktivitet som gange. Ved uttalte slitasjeforandringer kan man oppleve smerter også om natten.

Diagnosen cox artrose stilles på bakgrunn av sykehistorien og supplerende bidlediagnostikk. I mange tilfeller er ordinær røntgen hofter tilstrekkelig. Ved usikkerhet om diagnosen vil CT eller aller helst MR bekken og hofter være til hjelp.

Behandlingen er tidlig i forløpet redusert belastning med eventuelt vektnedgang og å unngå tung bæring og stående arbeid. Smertestillende tabletter kan være til hjelp i perioder. Ved betydelige plager er kirurig det beste alternativet hvor man setter inn hofteprotese. 

MR hofte og bekken kan påvise betennelse i IS leddene tidlig som kan være første tegn til Bekhterevs sykdom

Bektherevs sykdom er en kronisk reumatisk betennelses tilstand som i første rekke affiserer ryggen, bekkenet og brystkassen. I tillegg får mange plager i senefester (som akilles og plantar fascien) og øvrige ledd i kroppen.

De vanligste symptomene ved Bekhterevs er lave ryggsmerter og stivhet i ryggen. Plagene avtar ut over dagen og med fysisk aktivitet.

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og bildediagnostiske undersøkelser. Både røntgen og CT kan vise forandringer ved Bekhterevs, men MR viser forandringer tidligere og viser også grad av sykdomsaktivitet.

MR av IS leddene i bekkenet kan påvise betennelse i IS leddene før man ser tegn til betennelse ved andre undersøkelser.

Behandlingen ved Bektherevs er egentrening i form av fysisk aktivitet. Smertestillende tabletter kan brukes i perioder. I tillegg finnes betennelsesdempende medisiner som kan være aktuelle i noen tilfeller.

Psoas tendinitt er en av årsakene til smerter i lysken eller "lyskestrekk"

Psoas tendinitt eller senebetennelse i psoas senen er en betennelsestilstand i senen til den største hoftebøyer muskulaturen, som fester på innsiden av lårbeinet i høyre med lysken.

Symptomene ved psoas tendinitt er typisk smerter i lysken, gjerne i forbindelse med aktiviteten som har fremprovosert betennelsen som øvelser med gjentatte hoftebøyinger. I noen tilfeller oppstår også betennelse av slimposen som ligger inntil senen - psoas bursitt.

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien og kan bekreftes med ultralyd hofte eller MR hofte og bekken.

Behandlingen er avlastning, tøyingsøvelser og eventuelt smerterstillende / betennelsesdempende medisiner. 

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Fysioterapi, første konsultasjon Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon CT bekken CT bekken med kontrast MR bekken og hofter med kontrast Røntgen hofter
MR undersøkelse