MR artografi

MR artografi er en MR undersøkelse hvor man fremstiller leddet ved å sette kontrast inn i selve leddet før undersøkelsen.

MR artrografi gjøres ved utvalgte tilfeller hvor man skal fremstille skulderleddet eller kneleddet best mulig.

MR artrografi er MR undersøkelse av ledd hvor man setter kontrast direkte i leddet med sprøyte

MR undersøkelse av ledd kan prinsipielt gjøres på tre "ulike måter". MR uten kontrast, MR med intravenøs kontrast (kontrast i blodårene) og MR artrografi hvor man sprøyter kontrast direkte inn i leddet.

MR artrografi er den minst vanlige av disse MR undersøkelsene og forbeholdes til kun enkelte få ledd og få problemstillinger.

MR artrografi kan gi ekstra informasjon ved MR undersøkelse av kne og skulder

  • MR artrografi kne hos tidligere menisk opererte pasienter
  • MR artrografi skulder ved mistanke om skade i leddleppen (labrum)

Hos pasienter som tidligere har operert menisken og man mistenker ny meniskskade kan det være vanskelig å skille ny skade fra forandringer etter operasjon. Hos pasienter hvor skulderen har gått ut av ledd flere ganger (skulderluksasjon) vil MR artrografi kunne påvise skader i leddleppen og leddkapsel. MR artrografi skulder kan også påvise mindre skader på rotatorcuffen som er vanskelig å påvise uten å gi kontrast i leddet

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon CT skulder MR skulder Røntgen skulder
MR undersøkelse