MR ankel og fot

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR ankel og fot er den beste undersøkelsen for fremstilling av bløtdelene i ankelen og foten som senefester, leddkapsel og slimposer. I tillegg får man en god fremstilling av benstrukturer og brusk.

MR ankel og fot er derfor gjerne den bildediagnostiske undersøkelsen som gir mest informasjon ved smerter i ankel og fot. 

MR ankel og fot er undersøkelsen som gir mest informasjon ved smerter i ankel og fot

Noen av de vanligste årsakene til smerter i ankel og foten er følgende

  • Betennelse i akillessenen
  • Akutt skade / traume i ankel og fot
  • Bruskskader i ankelen
  • Slitasjeforandringer (slitasjegikt / artrose)
  • Leddgikt
  • Nerveskade
  • Mortons nevrom
  • Plantar fascitt

Betennelse i akilles senen fremstilles ved MR ankel og fot

Ved overbelastning av muskulatur og sener i leggen er det vanligst at dette først gir utslag på akilles senen som fester på hælen. Betennelse i akilles senen oppstår som andre senebetennelser gjerne ved vedvarende økt belastning, typisk ses tilstanden ved løping på asfalt. Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie.

Ved usikkerhet omkring diagnosen kan man få hjelp av ultralyd hæl eller MR ankel/fot som kan bekrefte betennelsen i akilles senen.

Akutte skader i ankel og fot er svært vanlig. Diagnosen stilles oftest med vanlig røntgen ankel/fot, men MR kan være nyttig i utvalgte tilfeller.

Akutt skade i foten er svært vanlig forekommende, ankelskader utgjør faktisk nærmere 10 % av akutte skader ved kirurgisk poliklinikk.

Vanligste årsaker til akutte ankel skader er overtråkk, hyppigst slik at foten vris innover (inversjons traume). Overtråkk kan medføre at leddbåndene i ankelen rives av. Ved større skade kan det også bli skade på skjelettstrukturene i ankel og fot.

Diagnosen stilles oftest ved vanlig røntgen ankel/fot, eventuelt med CT ankel/fot. Ved mistanke om bruskskade eller kroniske smerter kan MR ankel/fot være nyttig.

Mortons nevrom gir smerter i foten, hyppigst mellom tredje og fjerde tå

Mortons nevrom er en fortykkelse av en av nervene mellom tredje og fjerde tå / metatars bein.

Symptomene ved Mortons nevrom er brennende, utstrålende smerter som typisk oppstår ved belastning eller når man tar på seg sko. Smertene er vanligst lokalisert mellom tredje og fjerde tå.

Diagnosen stilles med ultralyd fot eller MR ankel/fot som kan påvise selve fortykkelsen i nerven.

Behandlingen av mortons nevrom vil i første omgang være rommeligere sko, eventuelt med tillegg av kortison sprøyte. I noen tilfeller er det nødvendig med kirurgisk behandling hvor man fjerner nerven og hevelsen.

Plantar fascitt er en vanlig årsak til smerter under foten

Plantar fascitt er en betennelsestilstand i seneplaten under foten der den fester seg på hælen.

Plantar fascitt er en svært vanlig årsak til smerter under foten. Smertene er mest uttalt når man tråkker på hælen og ved belastning. Som de fleste betennelsestilstander i seneapparatet oppstår også plantar fascitt som følge av overbelastning. De som har plattfot vil er noe mer disponert for plantar fascitt.

Plantar fascitt går oftest over av seg selv etter 1-2 år, men ved uttalte plager vil de fleste ha nytte av betennelsesdempende medisiner som Voltaren eller kortisonsprøyte. Fysioterapi og sjokkbølgebehandling kan ha effekt hos noen.

I enkelte utvalgte tileller kan det være aktuelt med operasjon. MR ankel/fot og ultralyd hæl kan stille diagnosen.

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Fysioterapi, første konsultasjon Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd akilles, Røntgenlege Ultralyd fot hos, Røntgenlege CT ankel og fot CT ankel/fot med kontrast MR ankel/fot med kontrast Røntgen ankel Røntgen fot
MR undersøkelse