MR albue

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR albue er den beste undersøkelsen for fremstilling av bløtdelene i albuen som senefester, leddkapsel og slimposer. I tillegg får man en god fremstilling av benstrukturer.

MR albue er derfor gjerne den bildediagnostiske undersøkelsen som gir mest informasjon ved smerter i albuen. 

MR albue er undersøkelsen som gir mest informasjon ved smerter i albuen

De fleste tilfeller av smerter i albuen vil gå over av seg selv, mens enkelte tilfeller kan trenge behandling hos lege. De vanligste årsakene til smerter i albuen er

  • Tennisalbue
  • Golfalbue
  • Betennelse i slimpose
  • Musesyke
  • Betennelse i bicepssenen
  • Slitasjeforandringer (slitasjegikt / artrose)
  • Leddgikt
  • Nerveskade

Tennisalbue er en vanlig årsak til betennelse i albuen som kan diagnostiseres med MR albue

Tennisalbue eller lateral epikondylitt er en tilstand med betennelse i muskel og senefestene på utsiden av albuen.

Tennisalbue skyldes i de fleste tilfeller overbelastning av disse musklene, som man kan få blant annet ved tennis spill, derav navnet.

Diagnosen stilles ved typisk sykehistorie. Ved usikkerhet om diagnosen kan ultralyd albue eller MR albue bekrefte diagnosen.

Behandlingen innebærer i første omgang betennelsesdempende medisiner som Voltaren. Ved vedvarende plager kan fysioterapi, nedkjøling og uttøying være nyttig. Ved manglende behandlingseffekt kan det i noen tilfeller være aktuelt med operasjon.

Betennelse i slimposen bak albuen (bursitt) kan påvises ved MR albue ved usikkerhet omkring diagnosen

Betennelse i slimposen på baksiden av albuen (olecranon bursitt) er en ikke uvanlig tilstand som skyldes gjentatte støt og belastninger mot albuen.

I noen tilfeller kan man få betennelse i slimposen som følge av bakterier eller som ledd i leddgikt eller urinsyregikt.

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorien. Ved tvil om diagnosen kan man bekrefte diagnosen ved ultrayd albue eller MR albue.

Behandlingen vil i de fleste tilfeller innebære betennelsesdempende medisiner som Voltaren og avlastning.

Ved bakteriell infeksjon må man behandle med antibiotika og eventuelt drenasje av slimposen. Ved leddgikt må grunntilstanden gjerne behandles med kraftigere betennelsesdempende medisiner.

MR undersøkelse er svært nyttig i dagens medisin og brukes i stadig større omfang innen diagnostikk, utredning og oppfølgning

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulempene ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Diagnostisk ultralyd, Fysioterapi Diagnostisk ultralyd, Kiropraktor Fysioterapi, første konsultasjon Kiropraktor, første konsultasjon Privat allmennlege, konsultasjon CT albue CT albue med kontrast MR albue med kontrast Røntgen arm
MR undersøkelse