MR abdomen

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

MR abdomen er en MR undersøkelse av ett eller flere organer i magen (bukhulen).

Man undersøker sjelden alle organene i bukhulen med MR samtidig, i motsetning til ved CT eller ultralyd. MR abdomen er derfor en fellesbetegnelse på undersøkelse av en av følgende organer: Tynntarm, nyrer, galleveier eller bekkenorganer. 

Hva er MR abdomen?

Ved MR undersøkelser stiller man MR maskinen inn på undersøkelse av ett eller få organer i samme seanse. I abdomen (bukhulen) finnes mange organer, men man pleier ikke å undersøke alle disse organene med MR i en og samme undersøkelse.

MR abdomen er derimot en fellesbetegnelse på undersøke av ett eller flere av organene i bukhulen. De vanligste organene å undersøke ved en og samme MR undersøkelse av bukhulen er:

  • MR tynntarm
  • MR nyrer
  • MR lever
  • MR galleveier (MRCP)
  • MR bekkenorganer (livmor, eggstokker og rektum)

Noen klinikker opplyser pris og ventetid på undersøkelse av ett av disse organene som "MR abdomen", mens andre klinikker opplyser pris og ventetid separat for hvert av disse organene.

Hvorfor MR abdomen?

MR av organene i bukhulen blir brukt i stadig større grad, siden MR undersøkelsen kan hjelpe å stille en mer nøyaktig diagnose, kan avklare utbredelse av sykdom og er nyttig ved oppfølgning av en rekke sykdommer i bukhulen. Ved enkelte tilstander som kreft i endetarmen, er MR blitt en obligatorisk del av utredningen.

MR tynntarm

MR av tynntarmen er sammen med ultralyd tarm og CT abdomen de mest brukte undersøkelsene dersom man ønsker å fremstille tynntarmen. Tynntarmen lar seg ikke undersøke i særlig grad ved koloskopi eller gastroskopi, fremstilling av tynntarmen med blant annet MR tynntarm er derfor ekstra viktig.

Den viktigste indikasjonen for MR tynntarm er ved diagnostisering og kontroll av Mb Crohns sykdom.

MR lever

MR av lever er en av de aller mest nøyaktige undersøkelser av leveren. MR av leveren reserveres ofte som et supplement til ultralyd lever og CT abdomen, dersom man ikke kommer til mål ved disse undersøkelsene.

MR av leveren kan fremstille spredning av kreft til leveren, leverkreft og godartede forandringer i leveren som cyster, FNH og adenom.

MR galleveier

MR av galleveiene (MRCP) er en svært god undersøkelse av galleblære og galleveiene både i og utenfor leveren. MRCP kan påvise steinsykdom i galleveiene og sykdommer som betennelse i galleveiene (cholangitt) og autoimmune sykdommer som primær bilær cirrhose.

MR rectum

MR av endetarmen (rectum) er blitt en svært viktig del av utredningen hos personer som rammes av kreft i endetarmen. MR rectum fremstiller svulsten i endetarmen og avdekker omfanget av kreftsykdommen og omgivende lymfeknuter.

Omfanget av kreftsykdom slik den kommer frem ved MR av endetarmen er avgjørende for valg av behandling.

MR nyrer

MR av nyrene er ikke den vanligste MR undersøkelsen eller den mest brukte undersøkelsen av nyrer, men kan være et supplement til ultralyd nyrer og urinveier og CT urinveier i spesielle tilfeller.

MR livmor og eggsotkker

MR av livmor og eggstokker gir verdifull tilleggsinformasjon hos pasienter hvor man mistenker kreftsykdom i livmor eller eggstokker.

Mer om MR undersøkelse

Nikola Tesla fra Ungarn oppdaget det roterende magnetfeltet i 1882. I 1956 ble enheten Tesla tilegnet styrken på et magnetfelt. I 1937 oppdaget Isidor Rabi at atomkjernene kan absorbre og sende ut radiobølger når de utsettes for tilstrekkelig sterke magnetfelt. I 1973 ble den første MR undersøkelsen utført på et menneske, undersøkelsen tok nærmere 5 timer.

MR maskinen bruker magnetfelt og radiobølger for å fremstille vevene i kroppen

MR er en forkortelse for magnetisk resonans. MR er en bildediagnostisk undersøkelse som danner detaljerte bilder av kroppen ved hjelp av kraftige magnetfelt og radiobølger. MR maskinen gjør dette ved å utsette kroppen for kraftige magnetfelt (1,5 Tesla og 3 Tesla er mest brukt i dagens medisin) og å måle radiobølgene utsendt fra atomkjernene i kroppen. MR maskinen benytter altså ikke røntgenstråler, i motsetning til ved røntgen undersøkelser og CT undersøkelser. Det er ikke påvist skadelig effekt av MR undersøkelse.

MR undersøkelser er en svært nyttig undersøkelse og benyttes i økende grad innen medisin i alt fra utredning av slitasjegikt og leddbetennelse i ledd til undersøkelse av nakke og rygg for å påvise blant annet prolaps ved isjas smerter til undersøkelse av hjernen og diagnostikk av hjerneslag og hjernesvulst.

MR undersøkelsen gir svært mye informasjon om vevene og organene i kroppen

MR er i mange tilfeller den undersøkelsen som gir mest nøyaktig informasjon spesielt ved undersøkelse av bløtdeler og organer i kroppen.

Ulemper ved MR undersøkelse

Ulempene ved MR undersøkelsen er at selve undersøkelsen gjerne tar litt lang tid, fra 20 minutter til 1 time, at pasienten må ligge helt stille ved undersøkelsen og at enkelte kan oppleve klaustrofobisk følelse siden man ligger inne i MR trommelen under undersøkelsen. Personer som har operert inn metaller i kroppen som enkelte gamle proteser og noen typer pacemakere er ikke kompatible med MR undersøkelse. I tillegg er tilgjengeligheten på MR undersøkelser lavere enn de fleste andre bildediagnostiske undersøkelser.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd abdomen, Røntgenlege Ultralyd lever og galleblære, Røntgenlege CT abdomen CT abdomen med kontrast MR lever MR tynntarm MRCP
MR undersøkelse