CT urinveier

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT urinveier er en røntgenundersøkelse av urinveiene, det vil si nyrer, nyrebekken, urinledere og urinblæren. 

Dersom tilstanden man ser etter nyrestein gjøres CT urinveier uten kontrast i blodårene, for alle andre problemstillinger gjøres undersøkelsen med kontrast.

CT urinveier er en nøyaktig røntgen undersøkelse av urinveiene (nyrer, urinblære, urinledere)

Hvorfor CT urinveier?

CT av urinveiene gir en god fremstilling av både nyrer, urinledere og urinblæren.

CT av urinveiene er sammen med ultralyd urinveier de mest brukte bildeundersøkelsene ved mistanke om sykdom i urinveiene.

De vanligste årsakene til CT urinveier er

  • Blod i urinen
  • Mistanke om nyrestein
  • Mistanke om nyrekreft
  • Mistanke om kreft i urinledere
  • Nærmere kartlegging av påvist kreft i urinveiene

Indikasjonen for CT urinveier er mistanke om sykdom i urinveine som stein, infeksjon og kreft

Et av de vanligste symptomen på sykdom i urinveiene er blod i urinen. Blod i urinen oppstår oftest som følge av pågående urinveisinfeksjon. Andre vanlige årsaker til blod i urinen er forstørret prostata og nyrestein. Mindre vanlige årsaker til blod i urinen er nyrebetennelse (glomerulonefritt), blærekreft, nyrekreft og kreft i urinleder eller nyrebekken.

Synlig blod i urinen skal utredes videre med undersøkelse av urinveiene

Synlig blod i urinen (makroskopisk hematuri) skal utredes hos lege. Dersom man har blod i urinen uten pågående urinveisinfeksjon bør dette undersøkes videre med CT urinveier, cystoskopi og eventuelt ultralyd nyrer og urinveier, avhengig av pasientens alder og andre faktorer.

CT urinveier gjøres ofte for utredning av blod i urinen (hematuri)

Symptomer på urinveisinfeksjon er typisk hyppig vannlating, smerter ved vannlating og blod i urinen. Ved nyrebekkenbetennelse (pyelonefritt) får man samtidig flankesmerter og feber.

CT urinveier er indisert ved akutt nyrebekkenbetennelse dersom det er uklarhet om diagnosen eller dersom det er manglende effekt av behandling (antibiotika).

CT urinveier kan påvise og utrede kreft i nyrer og urinblære

CT urinveier er svært sentral i diagnosering og preoperativ utredning av nyrekreft og speisielt preoperativ kartlegging før behandling av blærekreft. Ved nyrekreft kartlegger man utbredelsen av kreftsykdommen og planlegger hvilken type operasjon som er best egnet.

Ved nyrekreft og blærekreft vl CT undersøkelsen brukes til å avdekke omfanget av kreft sykdommen og om det foreligger spredning.

CT urinveier uten kontrast påviser nyrestein

Gjøres CT urinveier uten kontrast er dette for å påvise steinsykdom i nyrene (nyrestein). CT urinveier uten kontrast gjøres med lavere stråledose enn ordinær CT undersøkelse.

Typiske symptomer på nyrestein er akutte flankesmerter som kan stråle mot ryggen eller ned mot lysken. Smertene kommer og går i bølger (kolikksmerter). I de fleste tilfeller har man blod i urinen.

CT urinveier uten kontrast kan påvise eller utelukke nyrestein med svært stor sikkerhet.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon Ultralyd abdomen, Røntgenlege Ultralyd nyrer og urinblære, Røntgenlege CT abdomen CT abdomen med kontrast
CT undersøkelse