CT undersøkelse

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT undersøkelse er en av de mest brukte undersøkelsene innen bildediagnostikk. CT undersøkelse egner seg til fremstilling av blant annet hjernen, lunger, magen, tykktarm, hjertet og skjelettet.

CT er en type røntgenundersøkelse som fremstiller vevet i kroppen i detaljerte snittbilder.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre, og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser.

CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Blant de vanligste CT undersøkelsene i dagens medisin er:

CT caput

CT caput er en CT undersøkelse av hodet. CT caput er den mest brukte undersøkelsen for å fremstille både skjelettstrukturene i hodet og selve hjernen.

CT caput benyttes ved mistanke om hjerneslag, hjernesvulst, ved utredning av demens og ved mer uspesifikke symptomer som hodepine og svimmelhet.

Fordelen med CT caput er at den er en rask undersøkelse som er tilgjengelig på alle sykehus og røntgenavdelinger i Norge. CT caput er sammen med MR caput de beste undersøkelsene av hodet.

CT abdomen (mage)

CT abdomen er en CT undersøkelse av mageregionen. Ved CT abdomen får man fremstilt organene i bukhulen som lever, galleblære og galleveier, nyrer, urinblære, prostata, hovedpulsåren i magen, tarmer og pankreas (bukspyttkjertelen).

CT undersøkelse egner seg også godt til fremstilling av skjelettstrukturer, ved CT abdomen får man derfor også en god fremstilling av skjelettet i lenderyggen og bekkenet.

CT abdomen er sammen med ultralyd abdomen de mest benyttede bildeundersøkelsene av organene i mageregionen.

CT thorax (lunger og brysthule)

CT thorax er en CT undersøkelse av lungene og brysthulen. CT thorax er den klart beste bildediagnostiske undersøkelsen for fremstilling av lungevevet, men gir samtidig god fremstilling av skjelettstrukturene i brystregionen, samt hjertet og de store blodårene som utgår fra hjertet.

CT thorax er den beste undersøkelsen for fremstilling av sykdommer som emfysem, lungekreft, blodpropp i lungene og en rekke andre lungesykdommer.

CT thorax kan også fremstille lungebetennelse på en svært god måte, men som følge av større stråledose ved CT enn vanlig røntgen, vil man ofte heller utføre røntgen av lungene ved mistanke om lungebetennelse.

CT bihuler

CT bihuler er en CT undersøkelse som gjøres for å fremstille bihulene i hodeskjelettet.

CT bihuler kan påvise akutt og kronisk bihulebetennelse. I tillegg gir CT bihuler muligheten til å oppdage eventuelle bakenforliggende årsaker til bihulebetennelse som avvik på skjelettstrukturene.

CT bihuler gjøres med mye lavere stråledose enn de fleste andre CT undersøkelser. CT bihuler gjøres også normalt uten kontrast i blodårene.

CT urinveier

CT urinveier er en CT undersøkelse av mageregionen (abdomen) som gjøres for å fremstille urinveiene best mulig, det vil si nyrer, urinledere og urinblære.

CT urinveier gjøres med lav dose uten kontrast dersom man har mistanke om stein i urinveiene, også kalt nyrestein.

Dersom man ser etter svulster og oppfyllinger i urinveiene gjør man undersøkelsen med vanlig stråledose og med kontrast i blodårene.

CT colon

CT colon er en CT undersøkelse som gjøres for å fremstille tykktarmen best mulig.

Ved CT colon må man før undersøkelsen foreta en tarmtømming. Under selve undersøkelsen pumpes tarmen opp med luft for å få best mulig oversikt over tarmslimhinnen.

CT colon er spesielt egnet til å påvise eller utelukke polypper og kreft i tykktarmen. Undersøkelsen gjøres ofte dersom man ikke kommer gjennom hele tykktarmen ved vanlig endoskopi (koloskopi), eller dersom man ønsker å ikke utføre vanlig koloskopi.

CT hjerte

CT hjerte er en spesialdesignet CT undersøkelse som gjøres for å fremstille selve hjertet og spesielt blodårene som forsyner hjertet (kransarteriene).

CT hjerte benyttes spesielt for å utelukke trange partier på blodårene som forsyner hjertet. Dersom undersøkelsen ikke sikkert kan utelukke trange partier på kransarteriene blir pasienten videre selektert til vanlig angiografi undersøkelse av kransarteriene, som er den aller mest nøyaktige undersøkelsen av kransarteriene.

CT hals

CT hals er en CT undersøkelse av halsen som benyttes for å se etter svulster og oppfyllinger i halsregionen.

CT hals gjøres gjerne med intravenøs kontrast.

Mer om CT undersøkelse

CT er en forkortelse for Computer Tomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT utsetter kroppen for røntgenstråler

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen.

Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

CT abdomen CT abdomen med kontrast CT albue CT albue med kontrast CT angiografi (blodårer) CT ankel og fot CT ankel/fot med kontrast CT bekken CT bekken med kontrast CT bihuler CT caput CT caput med kontrast CT colon (tykktarm) CT generell CT generell med kontrast CT hals CT hals med kontrast CT hjerte CT hofter CT hofter med kontrast CT hånd/håndledd CT hånd/håndledd med kontrast CT kalsiumscore CT kne CT kne med kontrast CT skulder CT skulder med kontrast CT thorax CT thorax (lunger) med kontrast CT urinveier

Relaterte tjenester

Røntgen Ultralyd, Røntgenlege MR undersøkelse
Bildediagnostikk