CT thorax

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT thorax (CT lunger) er den mest nøyaktige undersøkelsen for fremstilling av lunger og brysthulen.

CT thorax er sentral i utredningen av en rekke tilstander som affiserer lunger og brysthulen som lungebetennelse, lungekreft, KOLS og blodpropp til lungene.

CT thorax er den beste røntgen undersøkelsen av lungene.

Hvorfor CT thorax?

CT thorax den beste bildeundersøkelsen av lungene og en av de viktigste undersøkelsene av lungene og organene i brysthulen.

CT av lungene gir mye mer informasjon og mer detaljert informasjon enn vanlig lungerøntgen (røntgen thorax).

Noen av de viktigste indikasjonene til CT thorax er

  • Nærmere utredning av noe man har sett ved lungerøntgen (røntgen thorax)
  • Nøyaktig fremstilling av lungene når man mistenker lungesykdom, men røntgen thorax er normal
  • Diagnostisering og utredning av lungekreft
  • Utredning av lungebetennelse (pneumoni) hvor man har manglende effekt av behandling
  • Påvise og utrede interstitielle lungesykdommer som lungefibrose
  • Utredning og oppfølgning av KOLS
  • Påvise blodpropp i lungene (lungeemboli)

CT av lungene er mer nøyaktig enn vanlig lungerøntgen

CT thorax fremstiller lungevevet mye mer detaljert enn vanlig røntgen thorax.

I mange tilfeller ser man forandringer på røntgen thorax undersøkelse som man ikke er sikker på hva er, i slike tilfeller er CT thorax den beste undersøkelsen for nærmere kartlegging. Slike forandringer kan representere blant annet lungeinfarkt, lungekreft og lungebetennelse.

Hos pasienter hvor man mistenker lungesykdom, men hvor røntgen thorax er normal kan CT thorax gi en mer detaljert fremstilling av lungeparenkymet og brysthulen. Ofte vil man da oppdage sykdom som ikke var synlig ved vanlig røntgen thorax. 

Ved for eksempel blodpropp til lungene (lungeemboli) vil røntgen thorax i de fleste tilfeller være normal, mens CT thorax kan fremstille blodpropp i lungene med høy grad av sikkerhet. 

CT thorax er sentral i diagnostisering og kontroll av lungekreft.

For å påvise lungekreft i tidlige stadier, kartlegge og utrede lungekreft uansett stadie av kreftsykdommen, for veiledning til prøvetagning av lungekreft (biopsi) og for oppfølgning av lungekreft, er CT thorax den klart foretrukne undersøkelsen.

CT thorax kan påvise lungekreft på et svært tidlig stadium (kreftsvulster ned mot noen få millimeter).

Ved prøvetagning eller biopsi av lungesvulster gjøres dette gjerne under veiledning av CT for å sikkert kunne treffe svulsten man ønsker å ta prøve i fra.

CT thorax er sentral i utredning og kontroll av interstitielle lungesykdommer som lungefibrose og ved KOLS / emfysem.

For utredning, kartlegging og klassifisering av interstitielle lungesykdommer som lungefibrose er CT thorax, nærmere bestemt høyoppløselig CT thorax eller HRCT (high resolution CT) den klart forestrukne undersøkelsen.

HRCT kan fremstille diskrete og mer utbredte foranringer i lungevevet ved de interstitielle lungesykdommene.

HRCT er den beste undersøkelsen for å fremstille tidlige stadier med emfysem i lungene som ses ved kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

CT thorax med kontrast gjøres ved mistanke om lungeemboli.

Ved mistanke om blodpropp i lungene, lungeemobli, er CT med kontrast den klart foretrukne undersøkelsen. Samtidig som man får vurdert lungearteriene får man sett på aorta og hjerte.

CT thorax med kontrast fremstiller lymfeknuter i brysthulen (mediastinum) ved mistanke om lymfekreft i brysthulen.

Ved mistanke om lymfekreft eller lymfom i brysthulen er CT thorax med kontrast den klart beste undersøkelsen for å fremstille lymfeknutene som ligger i brysthulen.

Dersom lymfeknutene avviker i form, størrelse og kontrastopptak kan dette tyde på lymfekreft.

Symptomene ved lymfekreft er typisk nattesvette, feber som vedvarer, slapphet og tretthet og vektnedgang.

Hvordan utføres CT av lungene?

Selve undersøkelsen gjøres i en CT maskin. Lungene og brysthulen avbildes i løpet av under ett sekund.

CT thorax kan gjøres på flere måter, det vil si med ulike protokoller, avhengig av hvilke tilstand i lungene og brysthulen man ønsker å utrede. 

Undersøkelsen kan derfor gjøres med lav stråledose for å spare pasienten for stråling, med høyere stråledose for bedre detalj fremstilling av lungevevet, med høyoppløselig CT (HRCT) og med og uten intravenøs kontrast.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen.

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

Relaterte tjenester

Privat allmennlege, konsultasjon CT thorax (lunger) med kontrast Røntgen thorax Røntgen thorax dykkerattest
CT undersøkelse