CT skulder

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT skulder er en type røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av skulderen for å fremstille brudd som vanskelig oppdages på vanlig røntgen eller for å kartlegge kompliserte brudd før operasjon. 

CT skulder er mer detaljert enn røntgen skulder og kan påvise små bruddforandringer og slitasjeforandringer i skulderen.

CT skulder er en type røntgen undersøkelse av skulderen til pasienten. I de fleste tilfeller vil man ved mistanke om brudd i skulderen gjøre ordinær røntgen. Ved usikre funn på røntgen undersøkelsen eller ved kompliserte brudd i skulderen vil CT skulder være et bedre alternativ for mer detaljert fremstilling av skjelettet i skulderen.

CT skulder for å vurdere brudd og skjelettstrukturer i skulderen gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose. Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i skulderen gjøres CT skulder med kontrast eller MR skulder eller ultralyd skulder.

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen.

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet i kroppen.

Relaterte tjenester

Diagnostisk ultralyd, Fysioterapi Diagnostisk ultralyd, Kiropraktor Ultralyd skulder, Røntgenlege CT skulder med kontrast MR skulder MR skulder med kontrast Røntgen skulder
CT undersøkelse