CT kne

*) Kun tilgjengelig ved refusjon og henvisning fra lege.

CT kne er en type røntgen undersøkelse som danner detaljerte snittbilder av kneet for å fremstille brudd som vanskelig oppdages på vanlig røntgen eller for å kartlegge kompliserte brudd før operasjon. 

CT kne er mer detaljert enn røntgen kne og kan påvise små bruddforandringer i kneet

CT kne er en type røntgen undersøkelse av kneet til pasienten. I de fleste tilfeller vil man ved mistanke om brudd i kneet gjøre ordinær røntgen. Ved usikre funn på røntgen undersøkelsen eller ved kompliserte brudd i kneet vil CT kne være et bedre alternativ for mer detaljert fremstilling av skjelettet i kneet.

CT kne for å vurdere brudd og skjelettstrukturer i kneet gjøres gjerne uten intravenøs kontrast og er et mer nøyaktig alternativ enn vanlig røntgen undersøkelse, men med høyere stråledose. Dersom man ønsker å fremstille bløtdelene i kneet gjøres CT kne med kontrast. 

CT undersøkelse er en røntgen undersøkelse som danner detaljerte digitale snittbilder av kroppen

CT er en type røntgenundersøkelse som danner detaljerte snittbilder av vevene i kroppen. CT er en forkortelse for computertomografi fordi maskinen lager snittbilder av kroppen som fremstilles digitalt av en datamaskin.

CT undersøkelsen ble oppfunnet i 1972 av den britiske ingenøren Gofrey Hounsfield og av fysikeren Allan Cormack fra Sør-Afrika. CT har blitt brukt innen medisin siden 1974 og har siden 1980 blitt brukt ved de fleste sykehus.

CT undersøkelse brukes i dag svært mye innen medisin fordi CT undersøkelsen er rask, tilgjengelig ved de fleste sykehus og mange private bildediagnostiske sentre og fordi man ved CT undersøkelsen kan fremstille de fleste vev i kroppen på en deltajert måte og stille svært mange diagnoser. CT undersøkelse brukes på alt fra pasienter som har vært i store trafikkulykker til undersøkelse av hodet med tanke på demens eller hjernesvulst til undersøkelse av lunger, mage og skjelettet i kroppen.

Ulempen med CT undersøkelse er at den i likhet med andre røntgenundersøkelser bruker røntgenstråling for fremstilling av kroppen. Røntgenstråling kan i store doser være kreftfremkallende, men nyere teknologi har gjort at stråledosen ved dagens CT undersøkelser er lav.

CT er spesielt godt egnet til fremstilling av skjelettet i kroppen

Relaterte tjenester

Ultralyd kne, Røntgenlege CT kne med kontrast MR kne MR kne med kontrast Røntgen kne
CT undersøkelse